Opening Week van de Bij

PrintE-mail
31/05/2015

 

Geachte dames en heren,
Beste genodigden,

Hartelijk welkom bij de feestelijke opening van de Week van de Bij waarin we een ganse week de bij in de bloemetjes zetten. En dat verdienen de bijen, want ze leveren een waardevolle bij-drage aan onze samenleving. Zo is bestuiving door insecten noodzakelijk voor meer dan 75 % van de voedingsgewassen. Honingbijen, solitaire bijen en hommels zorgen er voor dat we kunnen genieten van heerlijk fruit zoals kersen, appelen, braambessen, frambozen en mango's. Maar ook groenten zoals courgettes en paprika's zouden verdwijnen zonder de bij.

De laatste jaren hebben bijen en andere bestuivers het echter moeilijker om te overleven. Imkers signaleren ons alsmaar vaker het verlies van kolonies.

Wetenschappers wijzen als oorzaak van bijensterfte naar een veelheid van factoren, zoals bijvoorbeeld het gebrek aan voedselbronnen of een goede nestgelegenheid, de bedreiging door parasieten en het gebruik van pesticiden.

Daarom heb ik mijn administratie opdracht gegeven werk te maken van een actieplan bijen. Recent vond in Hasselt een eerste rondetafelgesprek plaats met de verschillende stakeholders. Niet te verwarren met ‘steek-holders’, nu we het over bijen hebben. In dit actieplan zullen we zowel voor honingbijen, wilde bijen als voor andere bestuivers aandacht hebben. In dat kader voert ook het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek een studie uit naar indicatoren voor de monitoring en de evolutie van populaties wilde bijen en hommels. Wilde bijen en hommels zijn immers een interessante indicator voor de toestand van ons leefmilieu.

Iedereen, particulier, bedrijf of overheid, kan meehelpen om het probleem aan te pakken, onder andere door minder pesticiden te gebruiken en vooral ook door meer ruimte, nestgelegenheid en voedsel te geven aan de bijen. Bijvoorbeeld door meer bijvriendelijke groen aan te planten in onze tuinen of plantsoenen, of zoals vele landbouwers reeds doen: beheersovereenkomsten sluiten met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) om de randen van hun percelen bloemrijk in de richten met de bedoeling insecten en zeker ook bijen aan te trekken.

De bij helpen is ook streven naar natuurlijke evenwichten. We kunnen de bij economisch en technisch niet missen en dat doet ons nadenken over onze leefomgeving. Een oefening die we noodgedwongen moeten blijven maken, willen we Vlaanderen leefbaar houden.

Op 1 januari 2015 werd de pesticidenreductie voor de groendiensten van steden en gemeenten een feit. Een eerste grote stap in een transitietraject dat zeker ten goede zal komen van de bijenpopulatie. Maar dit is geen eindpunt. Het blijft de taak van de overheid om de verschillende doelgroepen te prikkelen en aan te moedigen om zo duurzaam mogelijk om te gaan met onze ruimte en middelen. Ook burgers en bedrijven moeten in de nabije toekomst minder pesticiden gebruiken en moeten worden aangezet hun tuinen bij-vriendelijker te organiseren.

De bij staat symbool voor meer biodiversiteit, een ecologische groenvoorziening en een duurzame landbouw.

De Week van de Bij roept iedereen op om de bij in de bloementjes te zetten. Daarom organiseert het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie sinds vorig jaar de Week van de Bij in de eerste week van juni, dit naar analogie met de Europese Week van de Bij. Met deze actie wil de Vlaamse overheid het grote publiek informeren en sensibiliseren over de rol van de bij, de problemen waarmee de bij wordt geconfronteerd en over wat we zelf kunnen doen om de bij te helpen. Het doel is om mensen met eenvoudige middelen aan te zetten tot gedragsverandering en zo ons leefmilieu te verbeteren. 

Vandaag organiseert het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) op tal van plaatsen in Vlaanderen de Dag van het Park, en start ook de bio-week van BioForum Vlaanderen.  Twee campagnes die mooi aansluiten bij de Week van de Bij en elkaar kunnen ‘bestuiven’. Samen streven we op die manier naar een duurzamere leefwereld voor mens en milieu.

Ik ben zeer verheugd dit bijenfeest te kunnen aftrappen. Er werd mij gevaagd dit met een ‘bom’ te doen. U hoeft nu niet in paniek weg te vluchten, het is namelijk geen gevaarlijke bom, maar een ‘zaadbom’. Deze bom staat symbool voor meer diversiteit, meer bloemen en bossen voor bijen in Vlaanderen. En via deze zaadbom gaan we onze bijen vandaag letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes zetten. Want de bijen hebben ons nodig en wij hebben de bijen nodig.

Dank u wel.

Opening van de Week van de Bij