Opening wandelpaden Grand Noble en Vallei van de Rosdambeek

PrintE-mail
28/09/2014

Het gesproken woord telt

Mijnheer de gouverneur, mijnheer de burgemeester
Mijnheer de gedeputeerde,
Dames en heren politieke mandatarissen,
Dames en heren belangstellenden,

Gent heeft, als enige grote Vlaamse stad, geen bos in de nabije omgeving, hoewel  de bevolking een duidelijke nood signaleert aan groen in en rond de stad. De burgemeester zal mij niet tegenspreken, althans niet op dit punt.

Daarom is het Parkbos Gent voor mij een bijzonder project. Met een totale oppervlakte van 1.200 hectare ten zuiden van de stad – op het grondgebied van Gent, De Pinte en Sint-Martens-Latem – is het “Parkbos” momenteel het belangrijkste stadsbosproject in Vlaanderen. De basis is gelegd in een GRUP uit 2010, waarin de ruimtelijke visie en werkwijze werden vastgelegd. Daaruit blijkt dat het Parkbos trouwens een multifunctioneel project is, niet een louter groen project, maar veeleer een samenwerkingsproject waar men diverse functies met elkaar probeert te verzoenen. De vorige sprekers verwezen, terecht, naar de stimulansen die wij bijvoorbeeld aan de landbouwers in en rond het gebied willen geven.

Sedert 2010 heeft het Vlaams Gewest reeds 10.000.000 euro geïnvesteerd. Ik denk dat wij daarmee dus ook de daad bij het woord hebben gevoegd. Vandaag zijn we hier samen voor de plechtige opening van portaal Grand Noble en de Boskern Grand Noble. Ook hier hebben mijn diensten 653.000 euro besteed aan de inrichting van o.a. wandel-, fiets en ruiterpaden, speelmogelijkheden, een hondenlosloopzone, en dergelijke.

Na de afsluiting van een erfpachtovereenkomst met de familie de Giey in 2011 werd  door het Agentschap voor Natuur en Bos, samen met de partners, hard gewerkt om dit gebied vandaag te openen. En het resultaat mag er zijn. Het is nog wat pril en dus nog niet altijd even zichtbaar, want de natuur moet hier nog de bovenhand nemen op de recente werken. Maar u kan alvast een aantal zaken ontdekken in het portaal: heeft u de indianenpaadjes of de oorbellenboom al gevonden, of heeft u al eens de nieuwe comfortabele banken geprobeerd?

Wandel op uw gemak door de boskern Grand Noble, waar u op zoek gaat naar een buizerd of geniet van een rustig moment aan de achterkant van het kasteel Grand Noble. Met de inrichting van beide gebieden hebben de omwonenden – in de ruime zin van het woord – een prachtige ontspanningsplek erbij.

Naar aanleiding van deze plechtige opening kan ik bovendien meedelen dat ik dit najaar nogmaals 2.500.000 euro uittrek voor de verwerving van bijkomende gronden in het Parkbos. Het project blijft gewoon doorlopen, ook in de nieuwe legislatuur. In de boskern Scheldevelde, op grondgebied De Pinte,  wordt volgend jaar trouwens een 16 hectare groot speelbos (of 23 voetbalvelden) aangelegd in samenwerking met de gemeente. De openbare aanbesteding van de werken volgt nog dit jaar.

 

Dames en heren,

Het portaal Grand Noble heeft diverse functies. In eerste instantie is dit een onthaal- en verblijfplek voor de bezoeker. Het portaal verschaft de bezoeker info over het deelgebied en de ruimere context van het Parkbos. Daarnaast wordt een educatieve bijenzone aangelegd. Wij zijn nog op zoek naar een enthousiaste lokale imker die met ons wil samen te werken, alle nominaties zijn welkom ! Er is een hondenloopweide aangelegd, een beperkte parking die eveneens gebruikt zal worden als multimodale knooppunt voor mensen op weg naar / of van de stad. De zandvallei met aangrenzende picknick plaatsen zal dienst doen als immense zandbak voor kinderen. Kortom, wij bieden hier voor elk wat wils. Afgezien van de aanplanting tijdens het komende plantseizoen, ergens in de loop van december vermoedelijk, is dit portaal afgewerkt.

Ik ben ook blij in primeur aan te kondigen dat weldra de werken aan de Oude Spoorweg zullen starten. De eerste fase, de verbetering van het bestaande fietspad tussen het station en het Louis Van Houttepark, en de aanleg van een wandel-, fiets-, en ruiterpad op de Oude spoorweg tussen Klossestraat en Rijvisschestraat zal nog dit najaar – als de weergoden ons goed gezind zijn, wat helaas niet altijd het geval is – van start gaan. De Vlaamse Landmaatschappij gunde de werken hiervoor enkele dagen geleden. De aanleg van deze eerste fase is het startschot van een ruimer project, waarbij de Oude Spoorweg tussen het station van De Pinte en de De Pintelaan ingericht wordt voor fietsers en wandelaars. De fietsbruggen die eind augustus voorgesteld worden, vormen daarvan het sluitstuk.

 

Dames en heren,

Ik ben niet alleen minister van Omgeving en Natuur, maar ook van Landbouw. Op dit vlak zijn de uitdagingen in het Parkbos nog groot. In deze regio lopen namelijk meerdere bosuitbreidingsprojecten met een impact op de land- en tuinbouwsector: het Parkbos Gent, het stadsbos Deinze en de Hospicebossen van Nazareth. De landbouwsector is daarom vragende partij voor een flankerend beleid, en ik deel hun mening. In 2003 werd de grondenbank Parkbos opgericht. De grondenbank zoekt in de regio ruilgronden voor de jonge, actieve landbouwers die hun bedrijfsoppervlakte willen behouden. In 2008 volgde, onder leiding van wijlen gouverneur André Denys, de ondertekening van het landbouwprotocol. In dit landbouwprotocol werden afspraken gemaakt tussen de landbouwers en de overheid om tot een werkbare regeling te komen voor de toekomstgerichte bedrijven bij de realisatie van het Parkbos.

Recent, in mei 2014,  heb ik ook een beslissing genomen over het nut van de ruilverkaveling Schelde-Leie die zich uitstrekt over delen van het grondgebied van Gent, Deinze, Nazareth, De Pinte en Sint-Martens-Latem. De ruilverkaveling heeft als doel de leefbaarheid van de landbouwbedrijven in de regio te  verhogen. Door de landbouwpercelen te groeperen, dichter bij de bedrijfszetel, dalen de arbeids- en bewerkingskosten. Tegelijk wordt gewerkt aan een integrale inrichting van de regio met aandacht voor recreatie, waterbeheersing, natuur- en landschapszorg.

 

Dames en heren,

Ik nodig u uit om mijn beweringen direct te controleren en het mooie gebied te gaan ontdekken. Maar vooral om op een later tijdstip nog eens terug te komen – morgen, volgende week, volgende lente of zomer, … Het gebied is nog steeds in volle ontwikkeling en elke dag, elke maand, elk seizoen verandert deze boskern. Geniet ervan!

Opening Portaal Grand Noble en Vallei van de Rosdambeek