Opening passiefschool Gilko Lemberge

PrintE-mail
07/09/2015

Geachte directie en leerkrachten,
Geachte mandatarissen,
Geachte genodigden, dames en heren,

Het nieuwe schooljaar is nog maar net begonnen en we zitten zelfs al op zaterdag op school. Maar dat komt wel doordat we vandaag deze passiefschool officieel gaan openen. Dan mag de normale regelmaat al eens doorbroken worden. Er was trouwens een tijd dat ook op zaterdagvoormiddag de leerlingen les hadden, maar dat is intussen lang geleden, toen er nog lang geen sprake was van passiefscholen en toen het beperken van de CO2-uitstoot ook nog niet bovenaan de politieke agenda stond.

Zoals jullie weten, moeten we de uitstoot van broeikasgassen verminderen om de opwarming van de aarde binnen de perken te houden. Het verbeteren van de energie-efficiëntie van Vlaamse gebouwen speelt hier een belangrijke rol in. Het is ook een belangrijk onderdeel van het Vlaams Klimaatbeleidsplan. In dit kader legt de Vlaamse Regering steeds strengere eisen voor energieprestaties en binnenklimaat op aan nieuwe gebouwen, ook aan nieuwe kantoor- en schoolgebouwen. Naast een reductie van de broeikasgasuitstoot levert dit voor de gebruikers van de gebouwen ook andere voordelen op zoals een lagere energiefactuur.

Dames en heren,
De gemeente Merelbeke en het schoolbestuur van het Gilko kozen er voor om met de bouw van deze passiefschool veel verder te gaan dan wat momenteel verplicht is. Jullie spelen hiermee een voortrekkersrol en ik wil jullie hiervoor feliciteren. De kinderen die in dit gebouw naar school gaan, zijn de volwassenen van morgen en het is in het bijzonder voor hen dat we de strijd tegen klimaatverandering aangaan.

Bij energiezuinig bouwen denken veel mensen alleen aan grondig isoleren en een zuinige verwarmingsinstallatie. Uiteraard is er in deze school ook een doorgedreven isolatie en werden energiezuinige technieken gebruikt (zelfs een warmtepomp), maar dat is niet waar dit project eindigde. Jullie zijn vanaf de start doordacht te werk gegaan en hielden bijvoorbeeld ook rekening met de oriëntatie van het gebouw. Door het gebouw op het zuiden te richten kan heel wat energie bespaard worden, iets wat vaak over het hoofd wordt gezien bij de inplanting van gebouwen. Jullie trokken dit concept ook door naar de indeling van de binnenruimte: de klassen, de leraarskamer, de directieruimte, … m.a.w. de plaatsen waar warmte en daglicht belangrijk zijn werden naar de zuidkant gericht, functies waarvoor dit minder van belang is werden ingepland aan de noordkant. Jullie hebben de huidige noden dus goed ingeschat en verwerkt in het ontwerp van de school. Maar bovendien hebben jullie ook aan de toekomst gedacht en hebben jullie rekening gehouden met de toekomstige noden van de school en haar omgeving. Dit deden jullie door bepaalde ruimtes aanpasbaar te maken en door het voorzien van polyvalent inzetbare ruimtes. Bij het ontwerpen van dit schoolgebouw is dus aandacht gegaan naar een breder concept van duurzaamheid en naar zaken zoals ruimtelijk rendement.

Dames en heren,
Naast aandacht voor energieprestaties van scholen, besteden we vanuit de overheid ook aandacht aan gezonde binnenlucht in scholen. Een goede licht-, lucht- en geluidskwaliteit, omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid dragen bij tot een aangename en gezonde leeromgeving. Het verhoogt de schoolprestaties en het comfort, maar ook de gezondheid van de kinderen en de leerkrachten. Een slechtere kwaliteit van het binnenmilieu kan naast gezondheidsklachten zoals luchtweginfecties ook leiden tot onrust of concentratieverlies, met als gevolg een verminderd prestatie- en leervermogen.

Mijn administratie heeft daarom in haar onderzoeken de voorbije jaren speciale aandacht besteed aan passiefscholen en scholen met ventilatiesystemen. Uit het onderzoek “Schone Lucht Lage Energie” bleek dat gebouwen met een ventilatiesysteem er duidelijk beter in slagen om ongezonde lucht te vervangen door gezonde verse lucht, zonder veel energieverlies. Voornamelijk voor CO en fijn stof worden aanzienlijk lagere concentraties waargenomen in de energiezuinige en klaslokalen met een ventilatiesysteem. De onderzoeken tonen aan dat een lager energieverbruik hand in hand kan gaan met een gezonde binnenlucht.

Om de architecten en aannemers voldoende aandacht te laten besteden aan een gezonde binnenlucht ondersteunen we hen met technische fiches over o.a. dimensionering van en geluidshinder door ventilatiesystemen verzameld in een infomap en op de website www.bouwgezond.be

Ook in de toekomst zal ik blijven de scholen ondersteunen. Samen met mijn collega-ministers voor Onderwijs en voor Welzijn maakte ik een beleidsoverkoepelend projectplan op om de kwaliteit van de binnenlucht op school te verbeteren. De uitvoering van dit projectplan is één van mijn beleidsprioriteiten voor deze legislatuur.

 

Dames en heren,
De bekommernis van de school voor het milieu, is niet gestart bij de bouw van deze passiefschool. Milieuzorg Op School of kortweg MOS werd hier ondersteund door een enthousiast team. In 2007 behaalde het Gilko het derde MOS-logo. De MOS-acties werden volledig geïntegreerd in de schoolwerking en kregen dus op die manier een permanent karakter. Sinds vorig schooljaar hebben we MOS vernieuwd, met de focus op duurzaamheid en participatie. Graag roep ik de school op om gebruik te maken van het nieuwe MOS-programma waar naast milieuwinst ook educatieve winst wordt beoogd.

Waar ik jullie wellicht niet hoef warm voor te maken, is voor Dikketruiendag in februari. Op die dag vragen we de scholen op de verwarming een graadje lager te draaien om zo de CO2-uitstoot te beperken.

 

Dames en heren,
Laat mij toe de school en het gemeentebestuur tot slot nog eens uitdrukkelijk proficiat te wensen met deze prachtige investering en veel succes voor de toekomst.

Opening passiefschool Gilko Lemberge