Noord-Zuid Limburg blijft op de rails

PrintE-mail
10/02/2017

Als de Raad van State het GRUP voor de Limburgse Noord-Zuidverbinding zou vernietigen, dan staat de Vlaamse Regering klaar met een alternatief. Een ‘complex project’ kan de Noord-Zuid een versnelde doorstart bieden. Er worden op korte termijn mobiliteitsmaatregelen genomen en nieuwe doorstromingsmaatregelen worden bekeken. “We blijven niet bij de pakken zitten”, zeggen de Vlaamse ministers Joke Schauvliege (Omgeving) en Ben Weyts (Mobiliteit).

De  Limburgse Noord-Zuidverbinding dreigt ernstige vertraging op te lopen, mocht de Raad van State later dit jaar het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) vernietigen. “Als de Raad van State de auditeur volgt in zijn redenering, dan staan we klaar met een alternatief”, benadrukken Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts en Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege. “We hebben proactief gezocht naar een manier om de Noord-Zuid indien nodig een versnelde doorstart te geven”.

Concreet wil de Vlaamse Regering van de Noord-Zuidverbinding een ‘complex project’ maken. Dat betekent dat alle procedures geïntegreerd worden in één traject. De verschillende alternatieven worden samen onderzocht en alle betrokken partijen krijgen inspraak. Er wordt ook gekozen voor een formule waarbij de belangrijke beslissingen terzake genomen worden door het Vlaams Parlement, zodat nodeloos tijdsverlies kan vermeden worden.

Intussen wordt echter voort gewerkt, ook met de onteigeningen (waarvoor 30 miljoen werd uitgetrokken). Los van het complex project worden op korte en middellange termijn concrete mobiliteitsmaatregelen genomen, ter waarde van 8 miljoen euro. In 2017 en 2018 worden zo 5 ingrepen uitgevoerd. Minister Weyts onderzoekt ondertussen ook de mogelijke bijkomende (al dan niet tijdelijke) doorstromingsmaatregelen op de huidige Noord-Zuidas.

“De meest urgente noden op de as worden aangepakt”, zegt Weyts. “We blijven werken aan verbeterde mobiliteit in Limburg”.

Schauvliege stelt vast dat heel wat belangrijke investeringsdossiers vastlopen. “Daarom zal de Vlaamse regering nu werk maken van een aanpassing van het decreet complexe projecten, zodat het Vlaams Parlement kan beslissen over investeringen van een dermate groot maatschappelijk belang (zoals de Noord-Zuidverbinding in Limburg).”

Mobiliteitsmaatregelen 2017-2018

Waar?

Wat?

Kruispunt Grote Baan/Dorpsstraat-Ringlaan

Realisatie ondergrondse doorstroming

N715 Heidestraat-Spoorlijn 18

Beveiligde afslagstrook

Kruispunt Helzold-Kazernelaan

Optimalisatie verkeerslichten

Kruispunt Koolmijnlaan-Meerstraat

Verlenging afslagstrook

Grote Baan

Optimalisatie verkeerslichten