Meer dan 12.000 hectare ruimtelijk bedreigde bossen extra beschermd

Print
31/03/2017

Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft de Vlaamse regering vandaag, vrijdag 31 maart 2017, beslist om 12.262 hectare ruimtelijk bedreigde bossen bijkomend te beschermen.

65.000 van de 185.000 hectare bossen in Vlaanderen heeft een andere ruimtelijke bestemming: bouwgrond, industriezone, recreatiegebied …. Dergelijke bossen zijn zonevreemd, omdat zij niet gelegen zijn in bosgebied, natuurgebied, natuurreservaat of andere groene gebieden, zoals parkgebied. In juni 2016 had de Vlaamse regering, door toepassing van de criteria bepaald door het Vlaams Parlement, een ontwerpbesluit opgesteld met 12.334hectare meest kwetsbare en waardevolle zonevreemde bossen voorlopig goedgekeurd. De waarde van die bossen werd bepaald op basis van ecologische parameters, maar ook van ouderdom, oppervlakte, ligging, en dergelijke. Het ging vooral om twee soorten bossen: grotere gehelen van onvoldoende beschermde maar waardevolle bossen (zoals bijvoorbeeld de Bleken in Mol) en tal van kleinere stukken die aansluiten bij een omvangrijk beschermd bos.

Dat ontwerpbesluit is voor advies voorgelegd aan de Raad van State en aan een reeks  betrokken diensten van de Vlaamse overheid.Bovendien is het ontwerp nog verder besproken tijdens een gedachtewisseling in de Commissie Leefmilieu van het Vlaams Parlement. De verwerking van alle opmerkingen over het ontwerpbesluit heeft geleid tot een oppervlakte van 12.262 hectare bijkomend te beschermen bossen, verdeeld als volgt: 

ha

Antwerpen

Limburg

Oost-Vlaanderen

Vlaams Brabant

West-Vlaanderen

totaal

Wonen

698

415

164

291

62

1.630

Recreatie

848

316

68

38

82

1.352

Landbouw

3.069

1.501

1.371

1.776

193

7.910

Industrie

95

311

62

34

0

502

Overige

427

230

121

68

22

868

Totaal

5.137

2.773

1.786

2.207

359

12.262

Deze ontwerpkaartis nu goedgekeurd door de Vlaamse regering en zal binnen de zestig dagen aan een openbaar onderzoek worden onderworpen. Belanghebbenden kunnen hun eventuele bezwaren en opmerkingen formuleren tijdens dit inspraakmoment.

Joke Schauvliege: “Na 20 jaar oeverloze discussies over dit thema zonder enig concreet resultaat vrijwaart de Vlaamse regering voor het eerst deze waardevolle, maar ruimtelijk bedreigde Vlaamse natuur. Ik heb bovendien een regeling uitgewerkt voor schadeloosstelling van eigenaars die financieel nadeel zouden leiden (bijvoorbeeld bouwgronden die niet meer bebouwd mogen worden).” 

Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft de Vlaamse regering vandaag eveneens de bosbehoudsbijdrage aangepast om het boscompensatiefonds beter in staat te stellen de bosoppervlakte op peil te houden. Het bedrag, dat voordien 120 Belgische Frank per vierkante meter bedroeg, werd in 2001 door de toenmalige Vlaamse regering verlaagd tot 80 Belgische Frank (of 1,98 euro). De bosbehoudsbijdrage is vandaag bijgesteld tot 3,5 euro per vierkante meter en wordt jaarlijks geïndexeerd.