Kabinetsmedewerkers

Print

SAMENSTELLING kabinet
kabinet.schauvliege@vlaanderen.be

Algemeen    
Sam De Smedt   Kabinetschef
Carine Cackebeke   Secretariaat kabinetschef
Deborah Lammens   Secretariaat en agenda minister
Rutger De Reu   Kabinets- en PrivĂ©secretaris
Jozua Speeckaert   medewerker privĂ©secretariaat
Mathias Maertens   Begrotingsraadgever
Lode Soenen   ICT & Telefonie
Brett Pandolfi   Aanwijzer
Karen Demeyere   Onthaal
Guido Jacob   Onthaal
Johan Symoens   Chauffeur
Tim Van den bussche   Chauffeur
Claudine D'hauwers   kok
     
     
Cel Leefmilieu en Natuur    
Hugo Geerts   Adjunct-Kabinetschef Leefmilieu en Natuur Afval, Bodem
Kevin Grauwels   Raadgever Land, Grond en Mest
Filiep Cardoen   Raadgever Natuur
Peter Timmermans   Raadgever Delfstoffen
Kor Van Hoof                    Raadgever Water
Sanne Alexander   Juridisch raadgever vergunningen
Filip Smet   Raadgever Klimaat
Els De Smedt   Secretariaat Leefmilieu
     
Cel Ruimtelijke Ordening    
Bart Van Caenegem   Adjunct-Kabinetschef Ruimtelijke Ordening
Danny Claeys    Raadgever Ruimtelijke Ordening
Ignaas Claeys    Raadgever Ruimtelijke Ordening
Simon De Boeck   Raadgever Ruimtelijke Ordening
Johan Uytdenhouwen   Raadgever Ruimtelijke Ordening
Karin Schoovaerts   Secretariaat Ruimtelijke Ordening en Landbouw
     
Cel Landbouw    
Patricia De Clercq   Adjunct-Kabinetschef Landbouw
Annie Cool   Raadgever visserij 
Lieven Van Waes   Raadgever Landbouw
Dirk Maes   Beleidsmedewerker Landbouw
     
Cel Communicatie    
Jan Pauwels   Woordvoerder
Helena Polfliet   Adjunct-Woordvoerder
Geert Strobbe   Raadgever communicatie
     

 

  Raadgever Delfstoffen
  Raadgever Delfstoffen

 

  Raadgever Delfstoffen
  Raadgever Delfstoffen

 

  Raadgever Natuur
  Raadgever Natuur