Hoekstenen van het Vlaams natuurbeleid definitief goedgekeurd

PrintE-mail
14/07/2017

Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, en Geert Bourgeois, Vlaams minister-president en minister van Onroerend Erfgoed, heeft de Vlaamse Regering vandaag, vrijdag 14 juli 2017, debasisprincipes van het Vlaamse natuurbeleid definitief goedgekeurd. De Vlaamse regering stimuleert niet alleen meer natuur in Vlaanderen, maar vooral ook meer kwaliteitsvolle natuur. Het wordt bovendien voor iedereen mogelijk om zijn steentje bij te dragen tot de Vlaamse natuur.

In het nieuwe natuurdecreet, de hoeksteen van het Vlaamse natuurbeleid, werd een aantal belangrijke principes definitief verankerd. Ten eerste werd gekozen voor een resultaatgerichte financiering. Wat telt, zijn de resultaten die op terrein zichtbaar zijn. Ten tweede werd beslist dat er een sterke vereenvoudiging moet zijn. Het beheer van natuurterreinen zal vanaf heden geregeld worden met één instrument: het natuurbeheerplan. Last but not least, moet iedereen die aan natuurbeheer doet en dezelfde doelstellingen haalt, in dezelfde mate gefinancierd worden.

Joke Schauvliege: “Met de bottom-up aanpak in deze drie besluiten willen wij iedereen de hand reiken die natuurdoelstellingen wil realiseren. Of het nu gaat om een vzw, een particulier of een overheid, iedereen kan meewerken aan een betere Vlaamse natuur.”

Minister-president Geert Bourgeois: “Met geïntegreerde beheersplannen kunnen de beheersdoelstellingen voor beschermd erfgoed en bos- en natuurgebieden voortaan optimaal op elkaar afgestemd worden. Zo kunnen eigenaars en beheerders van gebieden met verschillende beschermingsstatuten met één afgestemde gebiedsgerichte visie en een daaraan gekoppelde maatregelenset meewerken aan de Vlaamse beleidsdoelstellingen.  Hiermee geven we samen richting aan het toekomstige beheer van landschap, bos en natuur.”

De natuur is niet enkel belangrijk voor onszelf, maar ook voor onze toekomstige generaties. Om die reden werden vandaag ook een aantal fiscale gunstmaatregelen goedgekeurd voor zij die natuurdoelstellingen verankeren in natuurbeheerplannen. Iedereen die natuurdoelen realiseert, kan genieten van gehele of gedeeltelijke fiscale vrijstellingen bij een schenking, verkoop of erfenis. Wie bijvoorbeeld een natuurreservaat beheert, kan dat gebied erven, krijgen, kopen of beheren zonder fiscale lasten. Hiermee stimuleren wij niet alleen meer natuur, maar ook kwaliteitsvolle natuur.

 Vrijstellingen

Natuurgebied (25% natuurdoelen)

Natuurgebied (90% natuurdoelen)

Natuurreservaat

Erfbelasting

50%

75%

100%

Schenkbelasting

75%

100%

100%

Registratierechten

 

 

100%

Onroerende voorheffing

 

 

100%

Ook in het groter geheel van het Europese Natura 2000-netwerk speelt Vlaanderen een belangrijke rol. Het is niet voor niets dat de realisaties van de Europese instandhoudingsdoelstellingen een prioriteit vormen in het Vlaamse regeerakkoord. De hoeksteen van het instandhoudingsbeleid is het Vlaams Natura 2000-programma. Dit programma bevat beleidsmatige inspanningen en gebiedsgerichte acties om de Europese natuurdoelen de komende jaren stapsgewijs te realiseren. Niet alleen de Europees beschermde soorten en habitats, maar ook onze Vlaamse soorten en habitats hebben baat bij de realisatie van deze natuurdoelen.

“Vandaag werden een aantal hoekstenen van het Vlaamse natuurbeleid definitief goedgekeurd. We willen iedereen mee aan boord trekken in het Vlaamse natuurbeheer. Wie natuurdoelstellingen realiseert op het terrein zal op dezelfde manier op financiering kunnen rekenen”, aldus Joke Schauvliege. “Met de goedkeuring van het Vlaams Natura 2000-programma zal Vlaanderen verder bouwen aan het Europees netwerk van beschermde natuurgebieden.”