GRUP regionaalstedelijk gebied Brugge goedgekeurd

PrintE-mail
15/09/2017

Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw had de Vlaamse regering op 18 november 2016 het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge – herneming’ voorlopig goedgekeurd en aan de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) opdracht gegeven een flankerend beleid uit te werken voor de getroffen landbouwers.

Van 13 december 2016 tot en met 10 februari 2017 heeft een openbaar onderzoek plaatsgevonden. De VLM heeft in overleg met de betrokken gemeentebesturen de gevraagde inrichtingsnota opgemaakt.

Op 7 juli 2017 heeft de Vlaamse Regering beslist de termijn om over te gaan tot de definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan te verlengen met zestig dagen. De verlenging was noodzakelijk ingevolge de complexiteit van adviezen en bezwaren, waardoor het niet mogelijk was om voor het zomerreces een afgewerkt dossier voor te leggen.

Tijdens het openbaar onderzoek zijn in totaal 101 opmerkingen, adviezen en bezwaren ingediend.

Gunstige adviezen met opmerkingen en aandachtspunten waren afkomstig van de stad Brugge, de gemeenten Zedelgem en Zuienkerke, en de provincie West-Vlaanderen.

De particuliere bezwaren zijn ingebracht door individuele buurtbewoners, milieuorganisaties, betrokken landbouwbedrijven en belangenorganisaties, en hebben betrekking op alle deelgebieden.

Als gevolg hiervan zijn een aantal aanpassingen aan de plannen en de stedenbouwkundige voorschriften doorgevoerd. Verder zijn er een paar tekstuele aanpassingen aangebracht met het oog op de leesbaarheid en de duiding, zonder gevolgen voor de inhoudelijke opties in het plan.

Het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge – herneming’ is vandaag, vrijdag 15 september 2017, door de Vlaamse regering goedgekeurd en maakt een aantal nieuwe ontwikkelingen mogelijk: er komt 72 hectare bijkomende ruimte voor recreatie, 73 hectare voor groen, en 114 hectare voor industrie.

Die bestemmingswijzingen openen de mogelijkheden voor een voetbalstadion aan de Blankenbergse Steenweg, natuurontwikkeling op Klein Appelmoes, bedrijventerreinen  op de sites De SpieBlankenbergse Steenweg en Sint Elooi, evenals een specifiek aanbod voor kantoorgebouwen met bijbehorende labo-, onderzoeks-, of productieruimten op de site Chartreuse.

Joke Schauvliege: “De invulling van de noden aan natuur, bedrijven, huizen en een voetbalstadion in de regio rond Brugge is nu klaar voor realisatie. De Raad van State zal binnen de dertig dagen advies uitbrengen over het grup, waarna de Vlaamse regering het definitief vaststelt en publiceert.”