Gebruik van glyfosaat door particulieren vanaf volgende week verboden

PrintE-mail
14/07/2017

Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, en Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, heeft de Vlaamse regering vandaag, vrijdag 14 juli 2017, beslist dat het gebruik van de onkruidverdelger glyfosaat door particulieren verboden is.

Er geldt in Vlaanderen momenteel reeds een verbod op pesticidengebruik door openbare besturen en op terreinen gebruikt door kwetsbare doelgroepen, bijvoorbeeld kinderen.

De Vlaamse particulier verwijdert het onkruid uit zijn tuin trouwens steeds minder frequent met pesticiden: 10 % gebruikt enkel pesticiden bij onkruidbestrijding, 38 % gebruikt zowel pesticiden als alternatieven, 21 % gebruikt alleen alternatieven, en 32 % gebruikt niets. Vooral traditionele methoden, zoals wieden, winnen terug aan populariteit. Het pesticidengebruik ligt het hoogst bij eigenaars van een grote tuin of eigenaars die een beroep doen op een tuinman.

Bovendien was in april 2017 onduidelijkheid ontstaan over de impact van glyfosaat op mens en leefmilieu. Minister Joke Schauvliege had daarom op woensdag 26 april 2017 in het Vlaams Parlement een verbod voor particulieren op het gebruik van glyfosaat aangekondigd. De snelst mogelijke regelgevende procedure werd gevolgd: het decreet werd eind juni door het Vlaams Parlement aangepast en het besluit werd vandaag bij hoogdringendheid behandeld door de regering.

Daags na de publicatie van het verbod in het Belgisch Staatsblad – die is voorzien voor begin volgende week – is het gebruik van glyfosaat door particulieren verboden.

Het verbod geldt voor tuinen en opritten van particulieren. Concrete tips over alternatieve manieren van onkruidbestrijding zijn te vinden op de website www.zonderisgezonder.be. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) zal een toelichting bij dit verbod verspreiden onder de steden en gemeenten. Enkel professionele gebruikers met een fytolicentie, die garandeert dat zij een opleiding hebben gevolgd, kunnen voortaan nog glyfosaat gebruiken. Maar ook zij moeten ge├»ntegreerde bestrijding gebruiken en dus zo veel mogelijk niet-chemische alternatieven aanwenden.