Charter tegen het moedwillig gebruik van vergiftigd lokaas

Print
19/12/2017

 

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, en Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, hebben vanochtend samen met VRT-journalist, Ruben Van Gucht, en maar liefst elf belangenverenigingen een charter ondertekend tegen het moedwillig gebruik van vergiftigd lokaas.

De ondertekenende partijen zijn het erover eens dat de geldende wetgeving voldoende duidelijk is. Men engageert zich in de verklaring om al het mogelijke te doen om een einde te stellen aan onaanvaardbare illegale praktijken van enkelingen, zoals bijvoorbeeld het gebruik van vergiftigd lokaas of verboden producten.

De verenigingen engageren zich om te communiceren naar hun leden over de problematiek van vergiftigd lokaas, aandacht te besteden aan de problematiek tijdens vergaderingen en, indien nodig, te communiceren naar het brede publiek. Daarnaast voorziet het Agentschap Natuur en Bos onder meer een centraal contactpunt voor meldingen van incidenten en staan het ook in voor het gevolg dat hieraan gegeven wordt.