Bemiddeling tussen Tiense Suikerraffinaderij en boeren leidt tot akkoord

Print
16/03/2017

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, meldt dat de bemiddeling tussen Tiende Suikerraffinaderij en de boeren tot een akkoord heeft geleid.

De Europese regelgeving bepaalt dat bietentelers en bietenverwerkende ondernemingen voorafgaand aan het teeltseizoen een sectoraal akkoord moeten sluiten. Dat akkoord vormt de basis voor de leveringscontracten tussen individuele telers en de suikerfabrieken.

Zoals algemeen bekend, liepen de onderhandelingen tussen de Tiense suikerraffinaderij en de vertegenwoordigers van de bietentelers de voorbije maanden moeilijk. De uitdagingen waar de sector voor staat zijn dan ook groot gezien de Europese Unie haar suikerbeleid ingrijpend heeft gewijzigd.

Op 20 februari stelde Vlaams landbouwminister Joke Schauvliege vast dat een akkoord tussen beide partijen niet langer mogelijk leek. Omdat een verder aanslepende impasse de belangen van partijen ernstige schade zou toebrengen en men in een complexe juridische situatie dreigde te verzeilen, besliste de minister in nauw overleg met haar Waalse Collega RenĂ© Collin om twee bemiddelaars aan te stellen. Zij moesten op zeer korte termijn de beide partijen alsnog dichter bij elkaar brengen.

De bemiddelaars gingen in alle discretie aan de slag en hebben hun opdracht succesvol afgerond: de partijen hebben nu een interprofessioneel akkoord bereikt.

Joke Schauvliege: “In tegenstelling tot veel andere regio’s in de Europese Unie, zijn de Vlaamse bodems uitermate geschikt om hoogkwalitatieve suikerbieten te telen. Dat gebeurt al decennialang en zorgt voor arbeidsinkomens, welvaart en werkgelegenheid. De economische belangen, zowel aan landbouwers- als aan verwerkingszijde, zijn dermate groot dat we dit niet op het spel kunnen zetten. Toen duidelijk werd dat het aanslepende interprofessionele overleg finaal was afgesprongen, heb ik  niet getwijfeld om een bemiddelingsrol op te nemen. Samen met mijn Waalse collega hebben we Filip Fontaine en Jean-Francois Sneessens aangesteld als bemiddelaars. Ik ben verheugd dat we er op een zeer korte termijn in geslaagd zijn om een akkoord te bereiken en wens zowel de bemiddelaars als de afgevaardigden van de landbouwers en de Tiense suikerraffinaderij hartelijk te bedanken voor hun inzet en inspanningen. Nu de akkers uitdrogen door het prille lenteweer kunnen de bietentelers met gerust gemoed beginnen zaaien en kan de suikerfabriek de verwerking van de oogst plannen. Ik hoop alvast op betere weersomstandigheden dan vorig jaar.”