16 innovatieve landbouwprojecten geselecteerd voor ondersteuning

Print
31/05/2017

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft een totaalbudget van 7,7 miljoen euro vrijgemaakt voor de ondersteuning van innovatieve landbouwprojecten. Een selectieprocedure bepaalde de 16 kwalitatief meest hoogstaande projecten. Innovatie in de land- en tuinbouwsector is namelijk van cruciaal belang om de economische ontwikkeling te stimuleren en het hoofd te bieden aan de vele maatschappelijke uitdagingen.

Het is de bedoeling om innovatieve concepten uit te werken inzake productie, verwerking en afzet van landbouwproducten. De ondersteuning geldt voor investeringen, maar ook voor de hieraan gekoppelde studies, onkosten voor proefinstallaties, onkosten voor de ontwikkeling van software en sturingsprogramma’s, en onkosten van externe begeleiders en experten. Ervaring leert immers dat innovatie, zeker in de beginfase, nood heeft aan een ‘trekker’ en vaak ook aan een deskundige begeleider.

Joke Schauvliege: ‘Ik stel trots vast dat er in de diverse sectoren opnieuw heel wat innovatieve ideeën aan de oppervlakte zijn gekomen. De Flanders Agrofood Valley kan steunen op een duurzame, innovatieve en toekomstgerichte landbouwsector. ‘

De geselecteerde projecten omvatten diverse  thema’s, zowel gericht op duurzame energie, dierenwelzijn , precisielandbouw, emissiereductie,  korte keten, arbeidskwaliteit, mestverwerking, teelttechnieken, enzovoort. Meer informatie is beschikbaar op http://lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/vlif-steun/projectsteun-voor-innovaties-de-landbouw en hieronder kan u een korte oplijsting terugvinden:

· Een schommelsysteem voor doordragende aardbeienrassen. Het telen van doordragende rassen heeft o.a. een gelijkmatiger oogstverloop tot gevolg (minder leveringspieken). Het schommelsysteem maakt het mogelijk om ook met doordragende rassen; intensief te kunnen telen door afwisselend de even en oneven teeltgoten het meeste zonlicht te laten capteren;

· Een totaalconcept van een vleesvarkensstal gericht op dierenwelzijn (“wroetstal”) in combinatie met korte keten;

· Een project gericht op extra dierenwelzijn voor zeugen en biggen door het gebruik van vrijloopkraamhokken;

· Een project waarin een kuismachine (“StalWash”) ontwikkeld wordt voor het schoonspuiten van een vleeskuikenstal waarbij de machine eveneens de eet- en drinklijn kan bereiken;

· Een project aangaande mestraffinage van rundermest waarbij de dunne fractie geraffineerd wordt tot zuiver water;

· Een project waarbij uit rundermest mestpotjes gefabriceerd worden voor gebruik in de tuinbouw;

· Een project waarbij de restwarmte van een pocketvergister voor varkensmest gebruikt wordt voor groentenfermentatie (voeder voor varkens uit groetenafval);

· Een project voor een geautomatiseerde mobiele kippenstal en afzet via de korte keten;

· Een melkveestal waarbij op duurzame wijze de stalvloer gekoeld wordt  (met gebruik van de restwarmte) met als doel daling van emissies, verhoging van het koecomfort en de economische rentabiliteit;

· Een project waarbij een tractor verbreed wordt in combinatie met een rijpadensysteem met als doel in de biologisch productie vaker mechanische te kunnen wieden met absolute minimalisatie van de bodemcompactie;

· Een project met een verbeterde versie van de ChickenTrolley, een machine waarmee de pluimveehouder in een volièresysteem op een arbeidsvriendelijke manier de dieren kan observeren en o.a. hierdoor het aantal buitennesteieren kan beperken;

· Een project in een varkensstal waarbij op innovatieve wijze enkele technieken gecombineerd worden met als doel mestscheiding en vermindering van geur en stof (o.a. indampen met van dunne fractie met restwarmte en gebruik dunne fractie in de stofwasser);

· Een project waarbij dagvers geplukte hop gepelletiseerd wordt met als doel de verhoging van de kwaliteit van de hop bij gebruik in het brouwproces;

· Een project met een verhoogd trayveld voor aardbeien met als doel efficiënter gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen;

· Een project waarbij een luchtwasser geplaatst zal worden in een vleeskalverstal waarbij eveneens gebruik gemaakt wordt van onderdrukventilatie;

· Een project waarbij een plantmachine omgebouwd wordt zodat op twee verschillende rijafstanden geplant kan worden, op deze wijze kan dezelfde plantmachine zowel voor de aanplant van knolselder als van witte kool gebruikt worden.