130 hectare extra bedrijventerreinen in West-Vlaanderen

PrintE-mail
23/12/2017

 

Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft de Vlaamse regering vandaag, zaterdag 23 december 2017, een reservepakket voor bijkomende bedrijventerreinen in de provincie West-Vlaanderen goedgekeurd.

In de Vlaamse ruimtelijke planning was een reserve van 1.400 hectare ruimte voor bedrijvigheid vastgelegd, mocht de voorziene ruimte later ontoereikend blijken.

De provincie West-Vlaanderen heeft de minister ingelicht over de resultaten van de recente studie ‘Berekening van de vraag naar bedrijventerreinen in West-Vlaanderen’. De provincie kon duidelijk aantonen dat de bestaande ruimte voor bedrijvigheid ontoereikend was en vroeg de activatie van het reservepakket.

De provincie kan nu aan minister Schauvliege voorstellen doen voor 130 hectare bijkomende bedrijventerreinen binnen de regionaalstedelijke gebieden in West-Vlaanderen (bijvoorbeeld Brugge, Waregem, Roeselare, …).

Joke Schauvliege: “De bedrijvigheid in een regio kan men ondersteunen met economische of fiscale maatregelen, maar evenzeer door ruimte te voorzien voor ondernemingen.”