Toespraken

20/10/2013
Onder het motto “Supporter voor de natuur” riep het Agentschap voor Natuur en Bos iedereen op om bij onze spionkop voor de natuur aan te sluiten. En zoals het echt fans past, ben je niet natuursupporter voor een week, of voor een dag, of zelfs een jaar, maar voor het leven!
17/10/2013
Het doet me bijzonder veel plezier om hier vandaag met u Boekensteun, het pilootproject inzake crowdfunding, te mogen lanceren. Steun, is ook wat de boekensector van de overheid verwacht.
15/10/2013
In onze gezamenlijke zoektocht naar een harmonieuze, duurzame samenleving dragen we een collectieve verantwoordelijkheid. Daarbij moeten we tal van aspecten aan bod laten komen en toetsen aan de huidige tijdsgeest en kennis.
15/10/2013
Maar MOS of Milieuzorg Op School stopt niet na 3 logo’s. Alle logo 3-scholen van Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden door MOS geregistreerd als Eco-School.
13/10/2013
Een van de mooie kanten van cultuur is dat het de sterktes, de talenten van mensen doet ontluiken. Cultuur, en in het bijzonder wanneer mensen zelf aan kunstbeoefening doen.
11/10/2013
Ik hoop dat u net als ik er van overtuigd ben dat we in deze moeilijke tijden de ongelofelijk grote waarde van cultuur moeten blijven koesteren en verspreiden.
11/10/2013
Maar dit OZON- project is niét vluchtig, integendeel, het project gaat een blijvend en zichtbaar verschil maken. OZON staat voor ‘Ontsnippering van het ZONiënwoud’. Het is een project dat bruggen bouwt.
11/10/2013
We staan aan de vooravond van de internationale herdenking van ‘De Groote Oorlog’ die bijna 100 jaar geleden Europa tot een vuurhaard maakte, en ook ons land bijzonder hard trof.
09/10/2013
Met de Vlaamse Regering hebben we ambitieuze plannen om de natuur meer plaats te geven in onze omgeving: tegen 2020 willen we dat elke Vlaming minstens op fiets- of wandelafstand van een mooi stukje groen woont
05/10/2013
Dit beeld van Jules Vits doet ons aan ververvlogen tijden denken. Jules Vits was een geboren ’Mellenaar’ opgeleid aan de koninklijke academie voor Teken-, Beeldhouw- en Bouwkunde in Gent.
Syndicate content