Toespraken

25/11/2013
vandaag is er de opening van het Kortbroek, een viersterren-natuurgebied.
18/11/2013
"We brengen jongeren in contact met de natuur en bieden hen de kans om zinvol en concreet bezig te zijn".
14/11/2013
Dit decreet is werkelijk vernieuwend, in die zin dat het ieder van ons aanzet tot omgevingsdenken, tot het inpassen van ruimte en leefmilieu.
12/11/2013
Bij mijn aantreden als Vlaams minister van Leefmilieu in 2009 heb ik de transitie van het klassieke afvalbeleid naar een duurzaam materialenbeleid tot een van mijn belangrijkste beleidspunten uitgeroepen
07/11/2013
Niet alleen vandaag, maar ook morgen. Zorgen dat iedereen toegang heeft tot kwalitatief drinkwater is één van die vele maatschappelijke uitdagingen. Ik wil er blijvend werk van maken en bedank u van harte voor uw inzet en uw medewerking.
31/10/2013
We staan aan de vooravond van de internationale herdenking van ‘De Groote Oorlog’ die bijna 100 jaar geleden Europa tot een vuurhaard herschiep, en ook ons land bijzonder hard trof.
30/10/2013
Ik nam bewust deze aanloop omdat het, denk ik, de plicht is van elke politicus om de boekencultuur te stimuleren.In mijn beleidsnota vroeg ik expliciet meer aandacht voor non-fictie.
25/10/2013
Eerst en vooral wil ik graag de adviescommissie en de beoordelingscommissies bedanken voor hun rapportering en aanbevelingen in deze jaarlijkse voortgangsnota. Het wordt een traditie …
23/10/2013
Eén van de OKRA-vrijwilligers die meedeed aan de actie ‘Ik vind de aarde leuk’ zei het ooit eens heel mooi: “Zelf heb ik geen kinderen, maar dat wil niet zeggen dat ik geen bijdrage moet leveren in de zorg voor iemand anders zijn nazaten.”
22/10/2013
Niet alleen water is vandaag in transitie. Heel ons economisch en ecologisch systeem is onderhevig aan veranderingsschokken. Onze taak als overheden is om daar tijdig, efficiënt en adequaat, met oog voor innovatie, op te reageren.
Syndicate content