Toespraken

03/05/2014
Ook de natuur leeft en bloeit bij de kwaliteit van ons water. Daarom moeten we als overheid, nu en in de toekomst blijven investeren in ons water, zowel in de inzameling als in de verwerking.
01/05/2014
Gezien deze vele positieve kenmerken – zowel in economie, smaak, esthetiek als historiek, zijn de ontwikkelperspectieven voor Vlaamse wijnen zeer gunstig.
29/04/2014
Om iedereen in de scholen grondig te informeren over het hoe en het waarom van zo’n recyclage, werken we samen met Recupel en de OVAM. Met die samenwerking tussen de overheid, partners uit het bedrijfsleven en het onderwijs kunnen een nieuwe grote stap vooruitzetten.
29/04/2014
sinds 2010 hebben we 25 miljoen euro extra geïnvesteerd in de waterbeheersing. De buffercapaciteit langs de onbevaarbare waterlopen is daardoor met bijna 10 procent toegenomen. Goed voor een totale capaciteit van ongeveer 21 miljoen m³.
29/04/2014
In de publieke opinie leeft bij sommigen de idee dat onze lucht ‘vuiler en vuiler’ wordt. Niets is minder waar en u als specialist, mandataris of geïnteresseerde aanwezige, weet dat onze luchtkwaliteit de laatste 20 jaar echt verbeterd is
23/04/2014
Blijf in dialoog, blijf ook vanuit de sector in het verweer tegen verzuring, vereenzaming of onverschilligheid. Want dit Cultuurforum 2020 gaat meer dan over cultuur alleen. Dank voor uw actieve en constructieve bijdrage van de voorbije jaren.
22/04/2014
Het Topstukkendecreet van 2003 beschermt zogenaamde ‘Topstukken’, cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang dat voor Vlaanderen zeldzaam én onmisbaar is
04/04/2014
Het belang van de openbare bibliotheek kunnen we nauwelijks onderschatten. Uit onderzoek weten we dat de bibliotheek een zeer laagdrempelige plaats is waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.
31/03/2014
Gelukkig zijn er gedreven burgers die uit zichzelf hun straat of stoep schoonvegen, scholen die uit zichzelf de school en de schoolomgeving proper houden, verenigingen die uit zichzelf die zorg voor ons leefmilieu en natuur in handen nemen. Die dynamiek is onbetaalbaar.
29/03/2014
We hoeven er niet vals bescheiden over te doen: het Fotofestival Knokke-Heist is één van de beste fotofestivals van België, en een naam als een klok in het buitenland.
Syndicate content