Persberichten

01/07/2016
Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft de Vlaamse regering vandaag, vrijdag 1 juli 2016, de bosbehoudsbijdrage verhoogd om het boscompensatiefonds beter in staat te stellen de bosoppervlakte op peil te houden.
23/06/2016
In januari 2016 heeft de Vlaamse Regering het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening van het Vlaams Strategisch gebied rond Brussel (VSGB) en aansluitende open ruimtegebieden - cluster C3 - Reconversiegebieden Vilvoorde - Machelen' definitief vastgesteld.
22/06/2016
Joke Schauvliege, Vlaams minister voor Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft de jaarlijkse lijst van de zomerspeelzones in Vlaanderen bekendgemaakt tijdens een plaatsbezoek aan de speelzones ‘Demerbroek’ in Werchter en ‘Ter Heide’ in Rotselaar.
20/06/2016
Vlaams minister Joke Schauvliege heeft een erkenning verleend aan de Vlaamse Fokkerijcommissie KMSH vzw en aan het Nationaal Verbond van Belgische Kynologen vzw.
10/06/2016
Minister van Energie Bart Tommelein en minister van Omgeving Joke Schauvliege maken energiezuinig bouwen en renoveren makkelijker.
03/06/2016
Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft de Vlaamse regering vandaag, vrijdag 3 juni 2016, beslist om 12.500 hectare ruimtelijk bedreigde bossen te beschermen.
02/06/2016
Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, trekt in 2016 een budget van 300.000 euro uit voor een nieuwe projectoproep voor volkstuinen. De nieuwe oproep zal speciaal aandacht schenken aan jongeren en de welzijnssector.
24/05/2016
Joke Schauvliege, Vlaams minister van Landbouw, lanceerde in november 2015 vier crisismaatregelen om tegemoet te komen aan de liquiditeitsproblemen van de Vlaamse zoogkoeien- en zeugenhouders als gevolg van de Ruslandcrisis. Zij maakte een budget van 12,1 miljoen euro vrij.
22/04/2016
Op voorstel van Joke Schauvliege heeft de Vlaamse regering beslist om het opgebouwde saldo van het bossencompensatiefonds (7,6 miljoen euro) vrij te maken.
07/03/2016
Vanaf 1 januari 2017 worden milieu- en natuurverenigingen erkend en gesubsidieerd voor een periode van vijf jaar.
Syndicate content