Persberichten

03/07/2015
Vandaag is de noodzakelijke synergie gevonden tussen het natuur- en het landbouwbeleid, tussen de bescherming van de bijzonder waardevolle historisch permanente graslanden en een leefbare landbouw in de kuststreek.
25/06/2015
De unieke combinatie van MAP5 en de nieuwe derogatie geeft ons de mogelijkheid om te werken aan een meer duurzaam gebruik van nutriënten en een betere waterkwaliteit
19/06/2015
Er zijn geen aanwijzingen dat door deze verkoop het landschap van de afvalverwerking in Vlaanderen fundamenteel zou wijzigen.
12/06/2015
De nieuwe tariefstructuur levert een rechtvaardige drinkwaterfactuur op. Wie verantwoord omgaat met water, wint.
11/06/2015
Wachtbekkens beschermen mensen, huizen, bedrijven en infrastructuur tegen overstromingen. Ze bieden bovendien kansen voor de natuur en verwelkomen recreanten.
31/05/2015
Natuur brengt je buurt op smaak!
29/05/2015
Joke Schauvliege, Vlaams minister van Landbouw, heeft verschillende stakeholders uit de zuivelsector uitgenodigd om met elkaar in gesprek te treden op de eerste Visiedag Zuivel.
22/05/2015
12 regio’s ontvangen 33 miljoen voor het bevorderen van de omgevingskwaliteit op het platteland.
14/05/2015
Het betreft de gebieden Kerkbrugge-Oost en Doornzele-Zuid. In totaal zullen de inrichtingswerken bijna 2 miljoen euro kosten.
12/05/2015
Volkstuinen zorgen voor een verhoging van de sociale cohesie en vormen een ontmoetingsplaats tussen verschillende generaties en culturen.
Syndicate content