Persberichten

11/06/2015
Wachtbekkens beschermen mensen, huizen, bedrijven en infrastructuur tegen overstromingen. Ze bieden bovendien kansen voor de natuur en verwelkomen recreanten.
31/05/2015
Natuur brengt je buurt op smaak!
29/05/2015
Joke Schauvliege, Vlaams minister van Landbouw, heeft verschillende stakeholders uit de zuivelsector uitgenodigd om met elkaar in gesprek te treden op de eerste Visiedag Zuivel.
22/05/2015
12 regio’s ontvangen 33 miljoen voor het bevorderen van de omgevingskwaliteit op het platteland.
14/05/2015
Het betreft de gebieden Kerkbrugge-Oost en Doornzele-Zuid. In totaal zullen de inrichtingswerken bijna 2 miljoen euro kosten.
12/05/2015
Volkstuinen zorgen voor een verhoging van de sociale cohesie en vormen een ontmoetingsplaats tussen verschillende generaties en culturen.
26/04/2015
Het spreekt voor zich dat met de bezorgdheden van Natuurpunt en de terreinbeherende verenigingen rekening wordt gehouden. Op dit ogenblik ben ik echter nog niet in het proces betrokken
06/04/2015
De komende vijf jaar voeren de Vlaamse Regering en alle schakels van de keten gezamenlijk 9 actieprogramma’s en 57 acties uit om voedselverliezen in de keten terug te dringen en maximaal te valoriseren.
20/03/2015
Vandaag blijkt het in de praktijk vaak moeilijk voor ontwikkelaars om een geschikte locatie te vinden die voldoet aan alle eisen op vlak van ruimtelijke integratie in de omgeving, impact op mens en natuur, interferentie met luchtvaart, en dergelijke.
13/03/2015
De Vlaamse Regering wil werk maken van één digitale aanvraag, met als resultaat één duidelijk, digitaal attest.
Syndicate content