Persberichten

30/10/2015
Wie kiest voor een hoog waterverbruik, zal meer betalen. Een gezin dat verantwoord omgaat met water, wint.
22/10/2015
De minister betreurt dat de openbare omroep een publiek proces laat maken zonder enige tegenspraak door de journalist of door haarzelf.
21/10/2015
Het project kadert in het vertragen van de verzanding van het intergetijdengebied van het Zwin en het tegengaan van het risico van verzilting in de omliggende polders na uitbreiding van het Zwin.
16/10/2015
Met deze positieve keuze voor vergroening gaat de Vlaamse regering de strijd aan met vervuilende emissies, die schadelijk zijn voor mens milieu en klimaat.
28/09/2015
Zero Emission Bonus voor wie elektrische of waterstofwagen koopt
15/09/2015
Op onze vraag kan het geld wél flexibel ingezet worden voor de varkenssector. Tot vorige week was alleen sprake van de zuivelsector, en dat is een belangrijke stap voorwaarts voor de Vlaamse landbouw.
14/09/2015
Het akkoord in de zuivelketen voor een toeslag per liter consumptiemelk komt deels tegemoet aan de problematiek van cash flow op de bedrijven.
11/09/2015
Daarom heb ik beslist de bijdrage van de overheid in de Rendacfactuur dit jaar aanzienlijk te verhogen tot ongeveer driekwart van de totale kostprijs.
31/08/2015
Commissaris Hogan toonde zich bewust van de crisissituatie en zal de voorstellen nader bestuderen.
28/08/2015
Deze maatregel moet een bijkomende ruggensteun geven aan de Vlaamse familiale landbouwbedrijven.
Syndicate content