Persberichten

19/02/2016
De vaststelling van dit GRUP beoogt een evenwicht tussen ecologie en economie
29/01/2016
De biologische zuivelmarkt heeft een sterk groeipotentieel en de productie van bio-melk in Vlaanderen is veel kleiner dan de vraag.
22/01/2016
Een verloederd gebied krijgt nu kansen op herontwikkeling en jobcreatie.
17/12/2015
Met dit akkoord hebben we voor de bestanden die voor de Vlaamse visserij van belang zijn, toch een evenwicht bereikt.
15/12/2015
Natuur en recreatie zullen er vanaf 2018 hand in hand gaan en zorgen voor een aangename en leefbare buurt.
08/12/2015
Ondersteuning aan landbouwers in de veehouderijsectoren die bijzonder zwaar getroffen worden door de crisis.
04/12/2015
Ik ben blij dat er eindelijk een Belgisch klimaatakkoord is. Er is een evenwichtig compromis bereikt
27/11/2015
Door de integratie van beide vergunningen worden tegelijk zowel de stedenbouwkundige als milieuaspecten van een project beoordeeld.
04/11/2015
Deze principiële verdeling zal in de komende weken praktisch worden uitgewerkt. De betalingen gebeuren begin 2016.
30/10/2015
Het bijgestuurde erosiebeleid omvat maatregelen die inspanningen vergen van de sectoren, maar voor iedereen haalbaar en betaalbaar kunnen zijn.
Syndicate content