Persberichten

26/08/2015
Een reeks pistes worden naar voor geschoven om de weerslag van de prijsvolatiliteit op de markt af te zwakken
07/08/2015
Deze preventieve maatregelen zijn bedoeld om een bodem in de markt te leggen en mogelijke crisissen te voorkomen.
29/07/2015
Vanuit Vlaanderen neem ik alvast volgende initiatieven:Bijkomende middelen voor Rendac factuur, Extra middelen MAP 5, verhoogde bijdrage in MCC-factuur, schuldherschikking en ketenaanpak en snelle uitbetaling bedrijfstoeslag, zoogkoeienpremie, jongerenpremie
22/07/2015
In plaats van het voeren van lange administratieve procedures kunnen jeugdverenigingen vanaf het begin van de zomervakantie zich volop richten op het spelplezier van zovele kinderen in Vlaanderen
18/07/2015
Deze grondige herwerking van het vrijstellingsbesluit past binnen de doelstellingen om de regelgeving sterk te vereenvoudigen en de administratieve lasten te verminderen.
10/07/2015
Ik ben ervan overtuigd dat door het samenspel de water- en bodemkwaliteit zal verbeteren.
03/07/2015
Vandaag is de noodzakelijke synergie gevonden tussen het natuur- en het landbouwbeleid, tussen de bescherming van de bijzonder waardevolle historisch permanente graslanden en een leefbare landbouw in de kuststreek.
25/06/2015
De unieke combinatie van MAP5 en de nieuwe derogatie geeft ons de mogelijkheid om te werken aan een meer duurzaam gebruik van nutriënten en een betere waterkwaliteit
19/06/2015
Er zijn geen aanwijzingen dat door deze verkoop het landschap van de afvalverwerking in Vlaanderen fundamenteel zou wijzigen.
12/06/2015
De nieuwe tariefstructuur levert een rechtvaardige drinkwaterfactuur op. Wie verantwoord omgaat met water, wint.
Syndicate content