Persberichten

10/02/2017
Als de Raad van State het GRUP voor de Limburgse Noord-Zuidverbinding zou vernietigen, dan staat de Vlaamse Regering klaar met een alternatief. Een ‘complex project’ kan de Noord-Zuid een versnelde doorstart bieden.
26/01/2017
Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft 153 projecten in Vlaanderen goedgekeurd voor de noodzakelijke uitbouw van de gemeentelijke rioleringsinfrastructuur.
20/01/2017
Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft de Vlaamse regering vandaag, vrijdag 20 januari 2017, beslist om de bosbehoudsbijdrage te verhogen tot 3,5 euro per vierkante meter.
20/01/2017
Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft de Vlaamse regering vandaag de implementatie van de omgevingsvergunning op 23 februari 2017 goedgekeurd.
23/12/2016
Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft 22 bijkomende gebieden erkend als natuurreservaat. Dat levert dit jaar 464 hectare extra erkenningen op.
21/12/2016
Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, meldt dat zij op het budget van 2016 nog 2 miljoen euro vrijmaakt voor de openlegging van de Jeker in Tongeren.
21/12/2016
Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, trekt 200.000 euro uit ter ondersteuning van vzw VLAM in een promotiecampagne voor Jonagold-appels en Conference-peren in India.
20/12/2016
Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, stelt een budget van 320.000 euro ter beschikking voor de inrichting van volkstuinen.
16/12/2016
Vlaams minister van Energie Bart Tommelein lanceert samen met Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege ‘Windkracht 2020’. De Vlaamse regering keurde dit windplan vandaag goed op de ministerraad.
16/12/2016
Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft met de provincies een samenwerkingsovereenkomst gesloten, die de respectieve taken van de provincies en van de Vlaamse overheid nader omschrijft en een financiële regeling vastlegt.
Syndicate content