Persberichten

22/04/2016
Op voorstel van Joke Schauvliege heeft de Vlaamse regering beslist om het opgebouwde saldo van het bossencompensatiefonds (7,6 miljoen euro) vrij te maken.
07/03/2016
Vanaf 1 januari 2017 worden milieu- en natuurverenigingen erkend en gesubsidieerd voor een periode van vijf jaar.
26/02/2016
Klein-Rusland in Zelzate is het eerste complexe project dat met de nieuwe procesaanpak in Vlaanderen werd opgestart.
26/02/2016
De Vlaamse regering heeft op voorstel van de ministers Sven Gatz, Ben Weyts en Joke Schauvliege haar goedkeuring verleend aan het masterplan Bivakplaatsen.
19/02/2016
De vaststelling van dit GRUP beoogt een evenwicht tussen ecologie en economie
29/01/2016
De biologische zuivelmarkt heeft een sterk groeipotentieel en de productie van bio-melk in Vlaanderen is veel kleiner dan de vraag.
22/01/2016
Een verloederd gebied krijgt nu kansen op herontwikkeling en jobcreatie.
17/12/2015
Met dit akkoord hebben we voor de bestanden die voor de Vlaamse visserij van belang zijn, toch een evenwicht bereikt.
15/12/2015
Natuur en recreatie zullen er vanaf 2018 hand in hand gaan en zorgen voor een aangename en leefbare buurt.
08/12/2015
Ondersteuning aan landbouwers in de veehouderijsectoren die bijzonder zwaar getroffen worden door de crisis.
Syndicate content