Persberichten

26/09/2016
Naar aanleiding van de opmaak van de Vlaamse begroting voor 2017 kondigt Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, aan dat zij bijkomend 2,8 miljoen euro kan investeren in de realisatie van het Parkbos Gent.
16/09/2016
Presentatie Plan voor huishoudelijk afval, persconferentie na afloop van de Vlaamse regering op vrijdag 16 september 2016.
20/07/2016
Wat Europa van ons vraagt, is bijzonder ambitieus en zal van iedereen inspanningen vergen. Tegelijk zijn klimaatinvesteringen cruciaal voor onze leefomgeving en goed voor de economie. Vlaanderen zal daarom - zoals dat altijd het geval is geweest - de internationale doelstellingen loyaal uitvoeren.
18/07/2016
Presentatie aanpassing Vrijstellingsbesluit, persconferentie na afloop van de Vlaamse regering op maandag 18 juli.
18/07/2016
Presentatie VCRO, persconferentie na afloop van de Vlaamse regering op maandag 18 juli.
18/07/2016
Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, keurde de Vlaamse Regering op vrijdag 15 juli een aantal versoepelingen en wijzigingen in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening principieel goed. Zo werd de regeling rond het zorgwonen vereenvoudigd.
18/07/2016
Europees landbouwcommissaris Phil Hogan legde vandaag op de landbouwraad een nieuw maatregelenpakket op tafel om tegemoet te komen aan de aanhoudende crisis in de landbouw ten gevolge van de Ruslandboycot. 11 miljoen euro van het totale steunbedrag werd aan België toegekend.
13/07/2016
Om bijensterfte aan te pakken heeft Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Leefmilieu en Landbouw in nauw overleg met de bijensector een nieuw en ambitieus bijenteeltprogramma opgesteld.
08/07/2016
De paardenhouderij genereert een economische meerwaarde en een maatschappelijk en sociaal belang op het Vlaamse platteland. Om een duurzame en efficiënte werking te garanderen, kent minister Joke Schauvliege PaardenPunt vzw voor de komende jaren een totaalsubsidie toe van 750.000 euro.
Syndicate content