april 2018

DE BOEBOEKS VAN MARC DE BEL STRIJDEN MEE TEGEN ZWERFVUIL

17/04/2018
Elk derde leerjaar in heel Vlaanderen krijgt deze week een nieuw boek van jeugdauteur Marc de Bel cadeau. In De wraak van ridder Piepus trekken de Boeboeks Piepel en Soeza ten strijde tegen zwerfvuil.

MINISTER JOKE SCHAUVLIEGE SCHENKT BOEKEN AAN ELK DERDE LEERJAAR IN VLAANDEREN

DE BOEBOEKS VAN MARC DE BEL STRIJDEN MEE TEGEN ZWERFVUIL

Bespreking richtlijn oneerlijke handelspraktijken in de voedselketen

16/04/2018
Samen met EU-commissaris Hogan heeft de Europese landbouwraad voor het eerst van gedachten gewisseld over het voorstel van richtlijn over oneerlijke handelspraktijken in de voedselketen.

 

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft vandaag in de Europese landbouwraad te Luxemburg deelgenomen aan de bespreking van de richtlijn over oneerlijke handelspraktijken in de voedselketen.

Samen met EU-commissaris Hogan heeft de Europese landbouwraad voor het eerst van gedachten gewisseld over het voorstel van richtlijn over oneerlijke handelspraktijken in de voedselketen.

Joke Schauvliege trekt 250.000 euro uit voor bijkomende volkstuinen

15/04/2018
De klemtoon ligt op projecten die uitgaan van lokale besturen, scholen, organisaties en verenigingen, én die de samenwerking met jongeren of de welzijnssector centraal stellen.

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, trekt in 2018 een budget van 250.000 euro uit voor een nieuwe projectoproep voor volkstuinen.

De klemtoon ligt op projecten die uitgaan van lokale besturen, scholen, organisaties en verenigingen, én die de samenwerking met jongeren of de welzijnssector centraal stellen.

Een project kan voor 75 % gesubsidieerd worden met een plafond van 15.000 euro per project. De projecten krijgen een uitvoeringstermijn van 3 jaar.

Extra investering van 9 miljoen euro voor asbestafbouw door lokale besturen

03/04/2018
Op voorstel van Joke Schauvliege heeft de Vlaamse Regering vandaag in de begrotingscontrole-2018 bijkomend 9 miljoen euro vrijgemaakt voor steun aan asbestafbouwprojecten van lokale besturen

 

Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft de Vlaamse Regering vandaag in de begrotingscontrole-2018 bijkomend 9 miljoen euro vrijgemaakt voor steun aan asbestafbouwprojecten van lokale besturen.

In het Vlaamse asbestafbouwbeleid moet voldoende aandacht gaan naar de ondersteuning van lokale besturen, aangezien zij drie verschillende rollen moeten opnemen: als beheerder en eigenaar van een eigen gebouwenpatrimonium, als organisator en coördinator van gemeentelijke asbestafbouwprojecten en als milieuhandhaver.