februari 2018

Eerste spadesteek van minister Schauvliege voor de bouw van 3 nieuwe windturbines op site van Stora Enso

27/02/2018
Stora Enso verwelkomt drie windturbines op haar site in Gent

 

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Joke Schauvliege, en de CEO’s van ENGIE Benelux en Stora Enso Langerbrugge, Philippe Van Troeye en Chris De Hollander, hebben op 27 februari de eerste spadesteek gegeven voor de bouw van drie windturbines op de site van papierproducent Stora Enso in Gent. Het partnerschap op lange termijn tussen ENGIE Benelux en Stora Enso Langerbrugge is een toonvoorbeeld van een gezamenlijk streven naar meer duurzaam ondernemen.

EUROPESE BESCHERMING VOOR LIMBURGSE WIJN UIT DE MAASVALLEI

10/11/2017
De Vlaamse wijnbouw heeft er een appellatie bij. Het gebied rond de Maasvallei mag zich voortaan aanprijzen als een Beschermde Oorsprongsbenaming (BOB).

 

De Vlaamse wijnbouw heeft er een appellatie bij. Het gebied rond de Maasvallei mag zich voortaan aanprijzen als een Beschermde Oorsprongsbenaming (BOB). Deze appellatie is extra bijzonder, omdat het gaat om een grensoverschrijdend gebied dat zich uitstrekt van het Belgische Lanaken via Maasmechelen en Maaseik over de Nederlandse grens tot Roermond. Dit grensoverschrijdende gebied is uniek voor de Europese wijnbouw.

Europese bescherming

“Oplossing in de maak voor oude bouwovertredingen”

16/02/2018
Een oud probleem blijft evenwel bestaan: niet-herstelde bouwovertredingen van meer dan 10 jaar oud. Hun aantal is stevig gegroeid, omdat inbreuken niet werden vastgesteld, inbreuken verjaarden of procedures niet tot uitvoering van herstelmaatregelen hebben geleid.

 

Deze legislatuur beweegt veel in de Vlaamse ruimtelijke ordening: de principes van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen zijn aanvaard (minder open ruimte innemen), de instrumenten die dat kunnen realiseren zijn goedgekeurd, en de bouw- en milieuvergunning zijn samengevoegd in de omgevingsvergunning en de procedure verloop volledig digitaal.

4 miljoen euro voor natuurinrichtingsprojecten 'Torfbroek' (Kampenhout) en 'Vrieselhof' (Ranst)

15/02/2018
Het Torfbroek behoort ondanks zijn bescheiden oppervlakte van 47,5 hectare tot de meest waardevolle natuurgebieden in Europa.

 

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft vandaag het natuurinrichtingsproject “Torfbroek” goedgekeurd. In 2017 werd hierover een projectrapport opgesteld door de Vlaamse Landmaatschappij, in nauw overleg met het Agentschap voor Natuur en Bos, de gemeente Kampenhout, Natuurpunt en enkele burgers met een groot hart voor natuur. Het dossier dat de minister goedkeurde bevat de concrete maatregelen en het totale kostenplaatje dat 2.359.000 euro bedraagt.