januari 2018

Ondersteuning van de realisatie van het park Halfweg in Gent

20/01/2018
Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, investeert 476.000 euro in de realisatie van het park Halfweg gelegen tussen de Drongensesteenweg en de Noorderlaan in Gent.

 

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, investeert 476.000 euro in de realisatie van het park Halfweg gelegen tussen de Drongensesteenweg en de Noorderlaan in Gent.

De werken kaderen in het ‘Inrichtingsplan Malem’, een onderdeel van het omvangrijkere landinrichtingsplan Leie – Schelde. Het natuurreservaat Bourgoyen–Ossemeersen, het waterzuiveringsstation, de Leie, de woonwijk Malem en de Watersportbaan vormen de grenzen van het projectgebied.

800.000 euro subsidie voor 'Proefcentrum voor de Sierteelt' om aparte afdeling uit te bouwen rond groen in de stad.

11/01/2018
Hoe we het ook draaien of keren, de levenskwaliteit in steden en dorpskernen is onlosmakelijk verboden met de vraag: is er groen of niet?

 

Hoe we het ook draaien of keren: onze levenskwaliteit in stads- of dorpskernen is onlosmakelijk verbonden met het daar aanwezige groen. Dergelijke groenvoorzieningen bieden tal van voordelen: betere infiltratie regenwater, meer biodiversiteit, positieve invloed op gezondheid, meer verkoeling (terugdringen hitte-eiland-effect), … Bovendien moeten we groenvoorzieningen beschouwen als een netwerk dat elkaar kan versterken. Hoe meer groenvoorzieningen, hoe groter de effectiviteit van de voordelen (ecosysteemdiensten) die het oplevert.