december 2017

130 hectare extra bedrijventerreinen in West-Vlaanderen

23/12/2017
Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft de Vlaamse regering vandaag, zaterdag 23 december 2017, een reservepakket voor bijkomende bedrijventerreinen in de provincie West-Vlaanderen goedgekeurd.

 

Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft de Vlaamse regering vandaag, zaterdag 23 december 2017, een reservepakket voor bijkomende bedrijventerreinen in de provincie West-Vlaanderen goedgekeurd.

In de Vlaamse ruimtelijke planning was een reserve van 1.400 hectare ruimte voor bedrijvigheid vastgelegd, mocht de voorziene ruimte later ontoereikend blijken.

Belangrijke wijzigingen in het bosbeleid: principiële toegankelijkheid en hogere subsidies

23/12/2017
Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft de Vlaamse regering vandaag, zaterdag 23 december 2017, twee belangrijke wijzigingen in het bos- en natuurbeleid goedgekeurd.

 

Voortaan zullen de openbare bossen in principe steeds toegankelijk zijn, uiteraard met uitzondering van de plaatsen waar om ecologische redenen extra bescherming nodig is.

In bos- en natuurgebieden die eigendom zijn van of onder beheer vallen van de Vlaamse overheid gelden voortaan volgende principes:

1° zonder een specifieke toegankelijkheidsregeling is de toegankelijkheid onbeperkt;

GRUP Kempische Kleiputten vastgesteld

23/12/2017
Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams Minister van Natuur, Omgeving en Landbouw, heeft de Vlaamse regering vandaag, zaterdag 23 december 2017, het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Kempische Kleiputten’ vastgesteld.

 

Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams Minister van Natuur, Omgeving en Landbouw, heeft de Vlaamse regering vandaag, zaterdag 23 december 2017, het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Kempische Kleiputten’ vastgesteld.

Dit plan zal in het voorjaar van 2018 worden onderworpen aan een openbaar onderzoek.

“100% schadeloosstelling voor grondeigenaars bij wijziging bestemming”

23/12/2017
Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft de Vlaamse Regering de krachtlijnen van het instrumentendecreet goedgekeurd

 

Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft de Vlaamse Regering de krachtlijnen van het instrumentendecreet goedgekeurd.

Charter tegen het moedwillig gebruik van vergiftigd lokaas

19/12/2017
Vanochtend heeft minister Schauvliege samen met minister Ben Weyts, VRT-journalist Ruben Van Gucht, en maar liefst elf belangenverenigingen een charter ondertekend tegen het moedwillig gebruik van vergiftigd lokaas.

 

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, en Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, hebben vanochtend samen met VRT-journalist, Ruben Van Gucht, en maar liefst elf belangenverenigingen een charter ondertekend tegen het moedwillig gebruik van vergiftigd lokaas.

Subsidie van 1,6 miljoen euro voor de realisatie van openbare, toegankelijke natuur in de Vlaamse rand

15/12/2017
Het gaat steeds om gronden waarvan een openbaar bestuur eigenaar of langdurig gebruiker is. De gesubsidieerde projecten moeten de leefbaarheid verhogen, hebben een draagvlak bij de bevolking en lokale partners, en gaan uit van een realistische financiële onderbouw.

 

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, verleent een subsidie van 1,6 miljoen euro aan zeven gemeenten in de Vlaamse rand rond Brussel voor de realisatie van openbare, toegankelijke natuur.

Het gaat steeds om gronden waarvan een openbaar bestuur eigenaar of langdurig gebruiker is. De gesubsidieerde projecten moeten de leefbaarheid verhogen, hebben een draagvlak bij de bevolking en lokale partners, en gaan uit van een realistische financiële onderbouw.

Europees akkoord over vangstmogelijkheden visserij in 2018

13/12/2017
Het doel van de EU-commissie en minister Schauvliege bestaat erin om de visbestanden verder op een duurzaam niveau te brengen en overbevissing te voorkomen. Ook de Belgische vissers zetten zich actief in voor de verduurzaming van de Noordzee.

 

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, deelt mee dat er vanochtend een Europees akkoord over de vangstmogelijkheden van de visserij in 2018 is bereikt.

 

Milieuvergunning voor Antwerps Sportpaleis en Lotto Arena

08/12/2017

een burger en een bedrijf hebben beroep aangetekend bij Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, tegen een beslissing van de provincie Antwerpen van 21 maart 2013.

De provincie verleende toen een milieuvergunning voor het verder exploiteren van het Antwerps Sportpaleis en de Lotto Arena aan de Schijnpoortweg te Merksem.

Tijdens het openbaar onderzoek werden 32 bezwaren ingediend, die hoofdzakelijk betrekking hadden op mobiliteit, parkeerproblemen en ruimtelijke ordening.