september 2017

Vorst- en droogteschade uit het voorjaar erkend als landbouwramp

25/09/2017
Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft de Vlaamse regering vandaag, maandag 25 september 2017, twee landbouwrampen erkend.

Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft de Vlaamse regering vandaag, maandag 25 september 2017, twee landbouwrampen erkend.

Dit jaar werd de Vlaamse landbouw getroffen door achtereenvolgens nachtvorst in april en aanhoudende droogte van april tot juni. Het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) bevestigde dat beide weersfenomenen uitzonderlijk waren (terugkeerperiode van minstens twintig jaar).

GRUP regionaalstedelijk gebied Brugge goedgekeurd

15/09/2017
Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw is het GRUP regionaalstedelijk gebied Brugge vandaag door de Vlaamse Regering goedgekeurd: er komt 72 hectare bijkomende ruimte voor recreatie, 73 hectare voor groen, en 114 hectare voor industrie.

Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw had de Vlaamse regering op 18 november 2016 het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge – herneming’ voorlopig goedgekeurd en aan de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) opdracht gegeven een flankerend beleid uit te werken voor de getroffen landbouwers.