december 2016

464 hectare extra natuurgebied erkend als natuurreservaat

23/12/2016
Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft 22 bijkomende gebieden erkend als natuurreservaat. Dat levert dit jaar 464 hectare extra erkenningen op.

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft 22 bijkomende gebieden erkend als natuurreservaat. Het betreft zowel nieuwe reservaten als de uitbreiding van bestaande reservaten. Dat levert dit jaar 464 hectare extra erkenningen op. Met dit cijfer realiseert de minister haar beleidsdoel om elk jaar het areaal natuurreservaten met minstens 400 hectare uit te breiden.

200.000 euro voor promotie Vlaamse appels en peren in India

21/12/2016
Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, trekt 200.000 euro uit ter ondersteuning van vzw VLAM in een promotiecampagne voor Jonagold-appels en Conference-peren in India.

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, trekt 200.000 euro uit ter ondersteuning van vzw VLAM in een promotiecampagne voor Jonagold-appels en Conference-peren in India.

Openlegging van de Jeker in Tongeren sneller dan verwacht

21/12/2016
Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, meldt dat zij op het budget van 2016 nog 2 miljoen euro vrijmaakt voor de openlegging van de Jeker in Tongeren.

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, meldt dat zij op het budget van 2016 nog 2 miljoen euro vrijmaakt voor de openlegging van de Jeker in Tongeren.

320.000 euro voor de inrichting van volkstuinen met aandacht voor jongeren en welzijnssector

20/12/2016
Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, stelt een budget van 320.000 euro ter beschikking voor de inrichting van volkstuinen.

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, stelt een budget van 320.000 euro ter beschikkingvoor de inrichting van volkstuinen.

4,1 miljoen euro voor projecten van Bosgroepen en Regionale Landschappen

16/12/2016
Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft met de provincies een samenwerkingsovereenkomst gesloten, die de respectieve taken van de provincies en van de Vlaamse overheid nader omschrijft en een financiële regeling vastlegt.

De 18 Bosgroepen vertegenwoordigen in Vlaanderen 12.500 leden die samen 55.000 hectare bos bezitten. De 17 Regionale Landschappen in Vlaanderen brengen inwoners en partners samen om de natuur, het landschap, het erfgoed en de recreatie in een regio te behouden en te versterken. Als gevolg van de interne Vlaamse staatshervorming is de bestuurlijke bevoegdheid voor de erkenning, subsidiëring en opvolging van de Bosgroepen en de Regionale Landschappen overgegaan naar de provincies.

Windkracht 2020: sneller en meer windmolens bouwen

16/12/2016
Vlaams minister van Energie Bart Tommelein lanceert samen met Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege ‘Windkracht 2020’. De Vlaamse regering keurde dit windplan vandaag goed op de ministerraad.

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein lanceert samen met Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege ‘Windkracht 2020’. De Vlaamse regering keurde dit windplan vandaag goed op de ministerraad. ‘We werken de drempels weg zodat er veel sneller en veel meer windmolens gebouwd worden. Met Windkracht 2020 willen we ervoor zorgen dat er tegen 2020 minstens 280 extra windmolens bijkomen om onze klimaat- en energiedoelstellingen te halen’, aldus beide ministers.

7,7 miljoen euro steun aan innovatieve en vernieuwende projecten in de land- en tuinbouw

15/12/2016
Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, lanceert een oproep die 7,7 miljoen euro steun toekent aan innovatieve en vernieuwende projecten in de land- en tuinbouwsector.

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, lanceert een oproep die 7,7 miljoen euro steun toekent aan innovatieve en vernieuwende projecten in de land- en tuinbouwsector.

Europees akkoord over vangstmogelijkheden visserij in 2017

14/12/2016
Elk jaar in december beslist Europa hoeveel vis de verschillende lidstaten het komende jaar mogen opvissen in de verschillende visgebieden.

Elk jaar in december beslist Europa hoeveel vis de verschillende lidstaten het komende jaar mogen opvissen in de verschillende visgebieden. Het gemeenschappelijk doel van EU-commissie en Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, bestaat erin om  de visbestanden verder op een duurzaam niveau te brengen en overbevissing te voorkomen. Ook de Belgische visserij zet zich actief in voor de verduurza

Toekenning 10 miljoen euro crisissteun aan de dierlijke sectoren in de Vlaamse landbouw

24/11/2016
Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, kondigt aan dat Vlaanderen aanspraak kan maken op 6,9 miljoen euro uit het crisisbudget van 500 miljoen euro dat de Europese Commissie heeft vrijgemaakt naar aanleiding van de voortdurende landbouwcrisis.

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, kondigt aan dat Vlaanderen aanspraak kan maken op 6,9 miljoen euro uit het crisisbudget van 500 miljoen euro dat de Europese Commissie heeft vrijgemaakt naar aanleiding van de voortdurende landbouwcrisis.

Joke Schauvliege zorgt evenwel voor een top-up, zodat in totaal 10 miljoen euro beschikbaar is voor de Vlaamse landbouwsectoren in nood.

Na overleg met de landbouworganisaties besliste Joke Schauvliege om volgende maatregelen aan te melden bij de Europese Commissie:

Nieuwe principes voor ruimtelijke ordening in Vlaanderen

30/11/2016
Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft de kern van Vlaamse regering vandaag, woensdag 30 november 2016, een consensus bereikt over de principes van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.

Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft de kern van Vlaamse regering vandaag, woensdag 30 november 2016, een consensus bereikt over de principes van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Voor het eerst sinds twintig jaar geeft de Vlaamse regering een nieuwe richting aan de ruimtelijke ordening. Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen maakt komaf met de regelneverij en wil vooral strategische keuzes maken in plaats van elke vierkante meter met een bepaalde bestemming inkleuren.