november 2016

COP 22 in Marrakesh: een Vlaamse balans

19/11/2016
De klimaatconferentie in Marrakech versterkte de wil van de wereld om klimaatverandering tegen te gaan. De snelle inwerkingtreding van het Klimaatakkoord van Parijs en de concrete acties zijn de voornaamste verdiensten van deze klimaattop.
De klimaatconferentie in Marrakech versterkte de wil van de wereld om klimaatverandering tegen te gaan. De snelle inwerkingtreding van het Klimaatakkoord van Parijs en de concrete acties zijn de voornaamste verdiensten van deze klimaattop. De afgelopen twee weken kon men al heel concreet en veel sneller dan verwacht onderhandelen over werkafspraken en -methodologieën.

Drinkwaterwinning uit het kanaal Gent-Oostende

18/11/2016
Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft de Vlaamse regering vandaag, vrijdag 18 november 2016, toestemming verleend om drinkwater te winnen uit het kanaal Gent-Oostende.

Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft de Vlaamse regering vandaag, vrijdag 18 november 2016, toestemming verleend om drinkwater te winnen uit het kanaal Gent-Oostende.

Deze beslissing maakt het mogelijk dat drinkwatermaatschappij Farys voortaan drinkwater produceert uit het kanaal. De maatschappij plant hiervoor de bouw van een hoogtechnologische installatie in Oostende. Deze technologie wordt elders in de wereld gebruikt om zeewater te ontzilten tot drinkwater.

Afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge vastgesteld

18/11/2016
Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft de Vlaamse regering vandaag, vrijdag 18 november 2016, het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening ‘regionaalstedelijk gebied Brugge’ voorlopig vastgesteld.

Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft de Vlaamse regering vandaag, vrijdag 18 november 2016, het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening ‘regionaalstedelijk gebied Brugge’ voorlopig vastgesteld. Het plan geeft aan waar in het stedelijk gebied – op delen van het grondgebied van de stad Brugge e