oktober 2016

Bedrijventerrein ‘Op de Berg’ in Maasmechelen maakt plaats voor natuur

14/10/2016
Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft de Vlaamse regering vandaag, vrijdag 14 oktober 206, een startbeslissing genomen die tot de uitdoving van het bedrijventerrein ‘Op de Berg’ in Maasmechelen zal leiden.

Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft de Vlaamse regering vandaag, vrijdag 14 oktober 206, een startbeslissing genomen die tot de uitdoving van het bedrijventerrein ‘Op de Berg’ in Maasmechelen zal leiden.

Vlaamse regering ratificeert Klimaatakkoord van Parijs

07/10/2016
Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft de Vlaamse regering vandaag, vrijdag 7 oktober 2016, het ontwerp van instemmingsdecreet houdende ratificatie van het Klimaatakkoord van Parijs definitief goedgekeurd.
Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft de Vlaamse regering vandaag, vrijdag 7 oktober 2016, het ontwerp van instemmingsdecreet houdende ratificatie van het Klimaatakkoord van Parijs definitief goedgekeurd.
 
De Vlaamse Regering had op 15 juli 2016 reeds een principiële goedkeuring gegeven. Op 26 september 2016 heeft de Raad van State advies uitgebracht.