juli 2016

Vlaanderen deelt ambitieuze klimaatambitie Europa

20/07/2016
Wat Europa van ons vraagt, is bijzonder ambitieus en zal van iedereen inspanningen vergen. Tegelijk zijn klimaatinvesteringen cruciaal voor onze leefomgeving en goed voor de economie. Vlaanderen zal daarom - zoals dat altijd het geval is geweest - de internationale doelstellingen loyaal uitvoeren.

Europa heeft zich ertoe verbonden tegen 2030 de uitstoot van broeikasgassen met 40 procent te reduceren. De Europese Commissie stelt vandaag aan België een CO2-reductie van 35 procent voor. Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, benadrukt het belang van een snelle uitvoering van het Parijse klimaatakkoord.

Nieuw pakket aan Europese crisismaatregelen voor Vlaamse boeren

18/07/2016
Europees landbouwcommissaris Phil Hogan legde vandaag op de landbouwraad een nieuw maatregelenpakket op tafel om tegemoet te komen aan de aanhoudende crisis in de landbouw ten gevolge van de Ruslandboycot. 11 miljoen euro van het totale steunbedrag werd aan België toegekend.

Europees landbouwcommissaris Phil Hogan legde vandaag op de landbouwraad een nieuw maatregelenpakket op tafel om tegemoet te komen aan de aanhoudende crisis in de landbouw ten gevolge van de Ruslandboycot. Reeds van bij de start van de boycot -in de zomer van 2014- staat deze problematiek hoog op de agenda van elke landbouwraad. Met het maatregelenpakket van september 2015 werd vooral ingezet op de liquiditeitsproblemen van de individuele bedrijven. Hiervoor werd een budget van 500 miljoen euro vrijgemaakt.

Versoepeling regeling zorgwonen

18/07/2016
Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, keurde de Vlaamse Regering op vrijdag 15 juli een aantal versoepelingen en wijzigingen in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening principieel goed. Zo werd de regeling rond het zorgwonen vereenvoudigd.

Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, keurde de Vlaamse Regering op vrijdag 15 juli een aantal versoepelingen en wijzigingen in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening principieel goed. Zo werd de regeling rond het zorgwonen, het creëren van een ondergeschikte woongelegenheid binnen een bestaande woning zodat maximaal twee oudere of hulpbehoevende personen kunnen inwonen, vereenvoudigd.

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

18/07/2016
Presentatie VCRO, persconferentie na afloop van de Vlaamse regering op maandag 18 juli.
bijlage: 

Aanpassing Vrijstellingsbesluit

18/07/2016
Presentatie aanpassing Vrijstellingsbesluit, persconferentie na afloop van de Vlaamse regering op maandag 18 juli.

Nieuw Vlaams bijenteeltprogramma goedgekeurd

13/07/2016
Om bijensterfte aan te pakken heeft Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Leefmilieu en Landbouw in nauw overleg met de bijensector een nieuw en ambitieus bijenteeltprogramma opgesteld.

De voorbije jaren werden door de imkersverenigingen meermaals hoge wintersterftecijfers van bijenvolken gemeld.  De meningen over de achterliggende redenen van de bijensterfte lopen sterk uiteen, maar zeker is dat de bijenproblematiek multifactorieel is. Enerzijds zijn er verschillende externe bedreigingen zoals de varroa-mijtziekte, bacteriën, virussen, verontreiniging, verarming van het drachtplantenaanbod en anderzijds is de hedendaagse bij verzwakt door een genetische verschraling van de populatie.

750.000 euro subsidie voor PaardenPunt vzw

08/07/2016
De paardenhouderij genereert een economische meerwaarde en een maatschappelijk en sociaal belang op het Vlaamse platteland. Om een duurzame en efficiënte werking te garanderen, kent minister Joke Schauvliege PaardenPunt vzw voor de komende jaren een totaalsubsidie toe van 750.000 euro.

De paardenhouderij is in Vlaanderen aan een sterke opmars bezig. Jaar na jaar groeit het aantal Vlamingen dat zich bezig houdt met paarden.

Bosbehoudsbijdrage verhoogd

01/07/2016
Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft de Vlaamse regering vandaag, vrijdag 1 juli 2016, de bosbehoudsbijdrage verhoogd om het boscompensatiefonds beter in staat te stellen de bosoppervlakte op peil te houden.

In Vlaanderen is een ontbossing steeds gekoppeld aan de plicht om dat verlies aan bos te compenseren. Deze boscompensatie kan gebeuren in natura (en is op die manier zelfs verplicht voor ontbossingen groter dan 3 hectare), of via het storten van een bosbehoudsbijdrage in het boscompensatiefonds. Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft als opdracht om met de middelen uit dat fonds gronden aan te kopen en te bebossen om zo de ontbossingen te compenseren.

Verlenging crisismaatregelen landbouwers omwille van Rusland-boycot

01/07/2016
Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, meldt dat de Europese Commissie de buitengewone interventiemaatregelen naar aanleiding van het aanhoudende Russisch embargo op Europese groenten en fruit heeft verlengd van 1 juli 2016 tot 30 juni 2017.

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, meldt dat de Europese Commissie de buitengewone interventiemaatregelen naar aanleiding van het aanhoudende Russisch embargo op Europese groenten en fruit heeft verlengd van 1 juli 2016 tot 30 juni 2017.

De nieuwe maatregelen lijken sterk op de bestaande regeling : door producten uit de markt te nemen, wordt opnieuw een bodem in de markt gelegd.