april 2016

Historische reserve bossencompensatie vrijgemaakt

22/04/2016
Op voorstel van Joke Schauvliege heeft de Vlaamse regering beslist om het opgebouwde saldo van het bossencompensatiefonds (7,6 miljoen euro) vrij te maken.

 

Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft de Vlaamse regering vandaag beslist om het opgebouwde saldo van het bossencompensatiefonds, dat in het verleden om begrotingstechnische redenen is opgebouwd en momenteel 7,6 miljoen bedraagt, uitzonderlijk te valoriseren.

Drongengoed