februari 2016

Masterplan Bivakplaatsen in laatste rechte lijn

26/02/2016
De Vlaamse regering heeft op voorstel van de ministers Sven Gatz, Ben Weyts en Joke Schauvliege haar goedkeuring verleend aan het masterplan Bivakplaatsen.

De Vlaamse regering heeft op voorstel van de ministers Sven Gatz, Ben Weyts en Joke Schauvliege haar goedkeuring verleend aan het masterplan Bivakplaatsen. Na de adviezen van de bevoegde adviesraden en de Vlaamse Jeugdraad staat niets de uitvoering van het plan nog in de weg.

Woonwijk Klein-Rusland is eerste ‘complex project’ volgens nieuwe projectaanpak

26/02/2016
Klein-Rusland in Zelzate is het eerste complexe project dat met de nieuwe procesaanpak in Vlaanderen werd opgestart.

Vandaag hecht de Vlaamse regering, op initiatief van minister-president Geert Bourgeois, viceminister-president Liesbeth Homans, minister Ben Weyts en minister Joke Schauvliege, haar goedkeuring aan de startbeslissing voor het complexe project ‘Verbeteren van de leefbaarheid voor de bewoners van de woonwijk Klein-Rusland (Zelzate)’. Dit is tevens het eerste project dat met de nieuwe procesaanpak van complexe projecten op Vlaams niveau wordt geïnitieerd.

GRUP Uitbreiding transportbedrijf H.Essers vastgesteld

19/02/2016
De vaststelling van dit GRUP beoogt een evenwicht tussen ecologie en economie

 

Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, heeft de Vlaamse Regering vandaag het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Uitbreiding transportbedrijf H.Essers” vastgesteld.

Dit bedrijf wil de “farma-site” aan de Transportlaan in Genk op korte termijn uitbreiden met 70.000 m² magazijnen en 400 arbeidsplaatsen in de binnenlus van het op- en afrittencomplex nr. 30 aan de E314.