januari 2016

Gefaseerde omschakeling naar biologische melkveehouderij wordt mogelijk

29/01/2016
De biologische zuivelmarkt heeft een sterk groeipotentieel en de productie van bio-melk in Vlaanderen is veel kleiner dan de vraag.

 

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft beslist om bij de productie van biologische melk de gefaseerde omschakeling in de Vlaamse melkveehouderij toe te passen.

De gangbare melkveehouderij wordt geconfronteerd met lage wereldmarktprijzen, zodat de omschakeling naar biologische productie voor sommige melkveehouders opportuniteiten biedt.  De vraag naar biologische zuivel in Vlaanderen blijft toenemen en is ook significant groter dan de lokale productie.

Open Landbouwdag Eeklo

GRUP Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel definitief goedgekeurd

22/01/2016
Een verloederd gebied krijgt nu kansen op herontwikkeling en jobcreatie.

 

Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, keurde de Vlaamse Regering vandaag het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “afbakening van het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel en aansluitende open ruimtegebieden – cluster C3 – reconversiezone Vilvoorde-Machelen” definitief goed. Een verloederd gebied krijgt nu kansen op herontwikkeling en jobcreatie.