december 2015

Europese visserijministers bereiken akkoord over vangstmogelijkheden in 2016

17/12/2015
Met dit akkoord hebben we voor de bestanden die voor de Vlaamse visserij van belang zijn, toch een evenwicht bereikt.

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft deze nacht samen met haar Europese collega’s bevoegd voor visserij een akkoord bereikt over de vangstmogelijkheden in 2016. Voor de Vlaamse visserijsector betekent dit een reductie voor belangrijke bestanden zoals tong, maar het verlies voor de vissers is minder groot dan aanvankelijk vooropgesteld door de Europese Commissie. Voor schol werden de vangstmogelijkheden dan weer opgetrokken waar de bestanden het goed doen. Op deze manier houdt het akkoord rekening met een duurzaam beheer van de visbestanden.

Oostende

Meer dan 400.000 euro voor grondverwerving in het koppelingsgebied Langerbrugge-Zuid

15/12/2015
Natuur en recreatie zullen er vanaf 2018 hand in hand gaan en zorgen voor een aangename en leefbare buurt.

 

Het koppelingsgebied Langerbrugge-Zuid staat opnieuw een stap dichter bij de realisatie. Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, kent een subsidie van 405.600 euro toe voor de verwerving van 17 hectare grond. Hierdoor kan een parkgebied in Langerbrugge tot stand komen.

Crisis in de rundvee- en varkenssector

08/12/2015
Ondersteuning aan landbouwers in de veehouderijsectoren die bijzonder zwaar getroffen worden door de crisis.

 

De West-Europerse varkenssector bevindt zich reeds geruime tijd in een crisissituatie als gevolg van een onevenwicht tussen vraag en aanbod. De afgelopen dagen verschenen in de pers schrijnende verhalen over een aantal landbouwers.

met europees commissaris Phil Hogan op terreinbezoek in een varkensbedrijf in Asse.

Cop21: België heeft een klimaatakkoord

04/12/2015
Ik ben blij dat er eindelijk een Belgisch klimaatakkoord is. Er is een evenwichtig compromis bereikt

De ministers bevoegd voor klimaat van de drie Gewesten en van de federale overheid zijn op 4 december 2015 tot een akkoord gekomen over de "burden sharing".

Koppelingsgebied Doornzele