oktober 2015

Nieuwe watertarieven goedgekeurd

30/10/2015
Wie kiest voor een hoog waterverbruik, zal meer betalen. Een gezin dat verantwoord omgaat met water, wint.

 

Vandaag heeft de Vlaamse Regering op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, de decretale aanpassingen voor de invoering van een nieuw watertarief goedgekeurd.

Eerder, in juni, waren de algemene principes reeds vastgelegd.

Vanaf 1 januari 2016 komt er in heel Vlaanderen een nieuw watertarief, dat zuinige verbruikers beloont en ruime verbruikers meer doet betalen.

Bijsturing van de erosiebestrijdende maatregelen

30/10/2015
Het bijgestuurde erosiebeleid omvat maatregelen die inspanningen vergen van de sectoren, maar voor iedereen haalbaar en betaalbaar kunnen zijn.

Uit verschillende hoeken kwamen signalen over de problematische uitvoerbaarheid en contraproductieve neveneffecten van de verplichtingen op het vlak van de erosiebestrijding in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). De landbouwsector, die als primaire sector rechtstreeks geconfronteerd wordt met deverplichtingen, haalde knelpunten aan. Daarnaast formuleerde de agrovoedingssector problemen waar zowel de suikerindustrie, de aardappel- en de diepvriesgroentenbedrijven mee te kampen hebben.

Reactie op VRT-programma De Afspraak van woensdag 21 oktober

22/10/2015
De minister betreurt dat de openbare omroep een publiek proces laat maken zonder enige tegenspraak door de journalist of door haarzelf.

Woensdagavond interviewt Bart Schols voor het VRT-programma De Afspraak de bekende komiek Wouter Deprez, die gedurende tien minuten een heftige persoonlijke aanval inzet op een minister van de Vlaams regering. De VRT-journalist heeft de minister niet om een weerwoord gevraagd en stelt geen enkele kritische vraag.

446.000 euro subsidie voor Oostkustpolder

21/10/2015
Het project kadert in het vertragen van de verzanding van het intergetijdengebied van het Zwin en het tegengaan van het risico van verzilting in de omliggende polders na uitbreiding van het Zwin.

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, ontwikkelt jaarlijks een investeringsprogramma voor projecten van polders en wateringen. In 2016 is er een budget van 1,3 miljoen euro beschikbaar. Om hiervoor in aanmerking te komen, konden de polders en wateringen tot mei 2015 hun projectvoorstellen indienen.

Minister Schauvliege heeft de ingediende projectvoorstellen inmiddels laten beoordelen en heeft beslist om aan de Oostkustpolder in 2016 een subsidie van 446.000 euro toe te kennen om verzilting tegen te gaan.

Verkeersfiscaliteit verder vergroend

16/10/2015
Met deze positieve keuze voor vergroening gaat de Vlaamse regering de strijd aan met vervuilende emissies, die schadelijk zijn voor mens milieu en klimaat.
emissies zijnemissiesemissies zijn gekend: opwarming van de aarde, verminderde levenskwaliteit en een vervuild leefmilieu. De uitstoot van fijn stof en stikstofdioxide in Vlaanderen is bij de hoogste van Europa. Dat heeft veel te maken met de samenstelling van het wagenpark.