september 2015

Vlaamse verkeersfiscaliteit wordt verder vergroend

28/09/2015
Zero Emission Bonus voor wie elektrische of waterstofwagen koopt

De Vlaamse Regering schreef de ambitie om het Vlaamse wagenpark te vergroenen neer in het actieplan ‘Clean Power for Transport’. Via een vergroening van de BIV en de verkeersbelasting voor nieuwe wagens (niet leasing) wordt de aankoop van zuinigere modellen aangemoedigd en de ‘ontdieseling’ van het Vlaamse verkeer versneld.  Met een Zero Emission Bonus voor wie een elektrische of waterstofwagen koopt, willen Vlaams ministers Annemie Turtelboom en Joke Schauvliege de uitstoot van fijn stof en CO2 verder tegengaan.

 

Gemengd resultaat op Europese landbouwraad in Luxemburg

15/09/2015
Op onze vraag kan het geld wél flexibel ingezet worden voor de varkenssector. Tot vorige week was alleen sprake van de zuivelsector, en dat is een belangrijke stap voorwaarts voor de Vlaamse landbouw.

Voor Joke Schauvliege, Vlaams minister van Landbouw, leverde de Europese landbouwraad in Luxemburg vandaag een gemengd resultaat op. Nadat op 7 september 2015 in Brussel geen overeenstemming werd bereikt, heeft de Europese Commissie een nieuw pakket voorstellen gedaan aan de Europese landbouwministers.

Hogere tegemoetkoming Vlaamse overheid in MCC-factuur

14/09/2015
Het akkoord in de zuivelketen voor een toeslag per liter consumptiemelk komt deels tegemoet aan de problematiek van cash flow op de bedrijven.

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Landbouw, verhoogt de bestaande financiële tegemoetkoming in de bijdrage die de Vlaamse melkveehouder iedere maand betaalt voor de kwaliteitsbepaling van de rauwe melk. Het bedrag wordt voor de periode september 2015 tot en met december 2016 van 0,5 euro opgetrokken naar 2 euro per maand. De middelen worden geput uit het Vlaams Fonds voor Landbouw en Visserij.

Hogere bijdrage Vlaamse overheid in Rendacfactuur

11/09/2015
Daarom heb ik beslist de bijdrage van de overheid in de Rendacfactuur dit jaar aanzienlijk te verhogen tot ongeveer driekwart van de totale kostprijs.

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Landbouw, heeft een bedrag van 3 miljoen euro vrijgemaakt - bovenop de reeds voorziene 7,5 miljoen euro - om de landbouwers bijkomend te ondersteunen voor de ophaling en verwerking van de krengen.

Bij elke Vlaamse veehouder valt eenmaal per jaar de zogenaamde “Rendacfactuur” in de bus. Deze factuur omvat het abonnementsgeld voor de ophaling van kadavers in het komende jaar. De Vlaamse overheid draagt traditioneel ongeveer de helft van de Rendackosten, de veehouders ontvangen een factuur voor de andere helft.

Opening passiefschool Gilko Lemberge

07/09/2015
Uiteraard is er in deze school ook een doorgedreven isolatie en werden energiezuinige technieken gebruikt, maar dat is niet waar dit project eindigde.

Geachte directie en leerkrachten,
Geachte mandatarissen,
Geachte genodigden, dames en heren,

Opening passiefschool Gilko Lemberge