augustus 2015

Landbouwministers leggen voorstellen op tafel voor EU-landbouwraad van 7 september

31/08/2015
Commissaris Hogan toonde zich bewust van de crisissituatie en zal de voorstellen nader bestuderen.

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Landbouw, heeft vanochtend, samen met haar Belgische collega’s-landbouwminister Collin en Borsus, overlegd met EU-landbouwcommissaris Hogan.

Extra waarborgregeling voor leningen landbouwbedrijven

28/08/2015
Deze maatregel moet een bijkomende ruggensteun geven aan de Vlaamse familiale landbouwbedrijven.

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Landbouw, heeft vandaag beslist om een extra waarborgregeling voor landbouwbedrijven te lanceren. Zij heeft een Ministerieel Besluit klaar, dat een tijdelijke waarborgregeling opent voor land- en tuinbouwbedrijven die met veranderende omgevingsfactoren te maken hebben. Dit Ministerieel Besluit wordt nu samen met de bankensector verder technisch uitgewerkt.

Overleg tussen de landbouwsector en de banksector: naar concrete maatregelen

26/08/2015
Een reeks pistes worden naar voor geschoven om de weerslag van de prijsvolatiliteit op de markt af te zwakken

De vele veranderingen op de landbouwmarkt brengen heel wat uitdagingen in de sector mee, in het bijzonder op het gebied van de zuivel- en varkensvleesproductie. De huidige marktvolatiliteit weegt op het ‘business model’ van bepaalde bedrijven en kan financiĆ«le moeilijkheden voor hen veroorzaken.

Nieuwe interventiemaatregelen groenten en fruit

07/08/2015
Deze preventieve maatregelen zijn bedoeld om een bodem in de markt te leggen en mogelijke crisissen te voorkomen.

Naar aanleiding van de verlenging van de Russische importverbod tot augustus 2016 heeft de Europese Commissie op 16 juli aangekondigd om een nieuwe fase van buitengewone interventiemaatregelen op te starten in de sector groenten en fruit. Deze nieuwe fase is van kracht vanaf 8 augustus. De maatregelen lijken sterk op de regeling die tot 30 juni 2015 gold. Anders is dat ze meteen over een lange periode lopen. De actie loopt tot uitputting van de enveloppe, met als definitieve einddatum 30 juni 2016.