juli 2015

Maatregelen met perspectief op de toekomst

29/07/2015
Vanuit Vlaanderen neem ik alvast volgende initiatieven:Bijkomende middelen voor Rendac factuur, Extra middelen MAP 5, verhoogde bijdrage in MCC-factuur, schuldherschikking en ketenaanpak en snelle uitbetaling bedrijfstoeslag, zoogkoeienpremie, jongerenpremie

Tijdens de voorjaarsklassiekers lieten de Vlaamse boeren hun ongerustheid blijken over de toekomst van hun sector. In Frankrijk klinken diezelfde protesten een stuk grimmiger. De vrije marktwerking zorgt voor concurrentie, stimuleert het ondernemerschap en ligt aan de basis van onze welvaart, maar is ook kwetsbaar in crisissituaties. Een jaar na het politiek geïnspireerde Russisch importverbod -dat in juni opnieuw met een jaar werd verlengd- ondervinden steeds meer boeren hiervan de gevolgen.

Oplossing voor zonevreemde jeugdlokalen

22/07/2015
In plaats van het voeren van lange administratieve procedures kunnen jeugdverenigingen vanaf het begin van de zomervakantie zich volop richten op het spelplezier van zovele kinderen in Vlaanderen

Afgelopen vrijdag, tijdens de laatste ministerraad voor het zomerreces, keurde de Vlaamse Regering op voorstel van Minister van Omgeving Joke Schauvliege de opname van jeugdlokalen goed op de lijst van handelingen van algemeen belang. Hiermee werd een oplossing gevonden voor zonevreemde niet-(volledig) vergunde jeugdlokalen. In afwijking van de stedenbouwkundige voorschriften kunnen deze lokalen voortaan -middels het doorlopen van de vergunningsprocedure én onder bepaalde voorwaarden-  gebouwd, verbouwd of uitgebreid worden zonder dat hiervoor een planningsinitiatief nodig is.

Reeks versoepelingen in stedenbouwkundige vergunningen

18/07/2015
Deze grondige herwerking van het vrijstellingsbesluit past binnen de doelstellingen om de regelgeving sterk te vereenvoudigen en de administratieve lasten te verminderen.

Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, keurde de Vlaamse Regering een grondige herwerking van het vrijstellingsbesluit goed. In een eerder besluit uit 2010 werden de handelingen opgelijst waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is. Joke Schauvliege heeft afgelopen jaar een grondige evaluatie van dit vrijstellingsbesluit doorgevoerd en een reeks versoepelingen in de verplichting tot stedenbouwkundige vergunning voorgelegd aan de Vlaamse Regering.

Begeleiding is hoeksteen van MAP5

10/07/2015
Ik ben ervan overtuigd dat door het samenspel de water- en bodemkwaliteit zal verbeteren.

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, zet het flankerend beleid van MAP 5 op punt en voorziet een subsidie van 2.200.000 euro aan het Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding Duurzame Bemesting vzw (CVBB).

Nu MAP5 en de derogatie werden goedgekeurd, kan de Vlaamse land- en tuinbouwsector gericht en bedrijfszeker verder werken aan het verbeteren van de waterkwaliteit.

Globale bescherming poldergraslanden na 20 jaar een feit

03/07/2015
Vandaag is de noodzakelijke synergie gevonden tussen het natuur- en het landbouwbeleid, tussen de bescherming van de bijzonder waardevolle historisch permanente graslanden en een leefbare landbouw in de kuststreek.

Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft de Vlaamse regering vandaag, vrijdag 3 juli 2015, beslist om de bijzonder waardevolle historisch permanente graslanden in de kustpolders globaal te beschermen.

Globale bescherming poldergraslanden na 20 jaar een feit

Minister Schauvliege brengt oplossing voor jeugdlokalen

01/07/2015
Het is dus concreet, snel, voor erkende jeugdwerkinitiatieven, gericht op jongeren onder de 18 jaar, en mits een gewone schriftelijke toestemming van de gemeente (zonder rompslomp dus).

Deze zomer zullen weer duizenden kinderen en jongeren genieten van een vakantie in één van de vele jeugdverblijven in Vlaanderen.  

1/5de van deze jeugdverblijven blijkt echter niet in orde met zijn stedenbouwkundige vergunning. Ook heel wat jeugdlokalen (waar wekelijks kinderen spelen) voldoen niet. Dit heeft uiteraard een aantal grote gevolgen voor deze accommodaties: