juni 2015

Vlaanderen krijgt Europese derogatie voor MAP5

25/06/2015
De unieke combinatie van MAP5 en de nieuwe derogatie geeft ons de mogelijkheid om te werken aan een meer duurzaam gebruik van nutriënten en een betere waterkwaliteit

Joke Schauvliege, Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, meldt dat het Europese Nitraatcomité vandaag zijn goedkeuring heeft gegeven voor een Vlaamse derogatie. Deze derogatie laat toe om onder strikte voorwaarden een hoger aandeel van de bemesting in te vullen met dierlijke mest. Nieuw is dat de derogatie nu ook kan toegepast worden op gras-klaver.

Landbouwbedrijf Guido Van Mieghem, Doel

Vlaams gewest verkoopt participatie in Indaver

19/06/2015
Er zijn geen aanwijzingen dat door deze verkoop het landschap van de afvalverwerking in Vlaanderen fundamenteel zou wijzigen.

Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft de Vlaamse regering vandaag beslist om de participatie van het Vlaams gewest in de naamloze vennootschap Indaver te verkopen.

Hoezo, stiefmoederlijke behandeling?

16/06/2015
Overheid doet grote inspanningen voor natuur in moeilijke tijden

De subsidiekanalen voor natuurbeheer worden voor iedereen opengesteld die de handen uit de mouwen steeks en resultaat kan garanderen. Is dat een ‘kortzichtige houding’?

Nieuwe waterfactuur: wie verantwoord omgaat met water, wint

12/06/2015
De nieuwe tariefstructuur levert een rechtvaardige drinkwaterfactuur op. Wie verantwoord omgaat met water, wint.

Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft de Vlaamse regering vandaag, vrijdag 12 juni 2015, een akkoord bereikt over de nieuwe structuur van de drinkwaterfactuur. Als gevolg van de zesde staatshervorming is Vlaanderen voortaan bevoegd.

Vanaf 1 januari 2016 komt er voor alle gezinnen een nieuwe en meer uniforme tariefstructuur, die gebaseerd is op het principe dat “de vervuiler betaalt” en dat zuinig gebruik loont.

Nieuw wachtbekken langs Moenebroekbeek in Lierde

11/06/2015
Wachtbekkens beschermen mensen, huizen, bedrijven en infrastructuur tegen overstromingen. Ze bieden bovendien kansen voor de natuur en verwelkomen recreanten.

De Vlaamse Milieumaatschappij heeft een nieuw wachtbekken aangelegd aan de Moenebroekbeek in Lierde.Op donderdag 11 juni is het nieuwe wachtbekken officieel geopend door Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege. Joke Schauvliege: “Met deze investering realiseert de Vlaamse Milieumaatschappij 105 000 m³ extra waterberging in het valleigebied van de Molenbeek en wordt het overstromingsrisico er gevoelig verminderd.”

 Hemelveerdegem/Lierde