mei 2015

Opening Week van de Bij

31/05/2015
In het Vlaams Kennis- en Vormingscentrum voor Natuur en Milieu, De Helix te Geraardsbergen.

 

Geachte dames en heren,
Beste genodigden,

Opening van de Week van de Bij

Dag van het Park op zondag 31 mei

31/05/2015
Natuur brengt je buurt op smaak!

Op zondag 31 mei 2015 vindt voor de 24ste keer de Dag van het Park plaats. Meer dan 70 steden en gemeenten nemen deel aan deze campagne met als thema smaak!

Eerste Visiedag Zuivel

29/05/2015
Joke Schauvliege, Vlaams minister van Landbouw, heeft verschillende stakeholders uit de zuivelsector uitgenodigd om met elkaar in gesprek te treden op de eerste Visiedag Zuivel.

Deze Visiedag vindt plaats op vrijdag 29 mei 2015, vanaf 08.00 uur op de Hoeve ’t Alkeveld, te Velzeke-Zottegem rond het thema:
"Rentabiliteit van de melkveehouderij in het post-quotum tijdperk".

De melkveehouderij is een economisch zeer belangrijke sector binnen de Vlaamse landbouw. Door het verdwijnen van het melkquotum, ligt de weg open voor de groei van individuele bedrijven en de sector in zijn geheel. Verwacht wordt dat de totale Vlaamse melkproductie de komende jaren zal toenemen.

Open Landbouwdag Eeklo

Subsidies voor sociale en economische plattelandsprojecten

22/05/2015
12 regio’s ontvangen 33 miljoen voor het bevorderen van de omgevingskwaliteit op het platteland.

Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft de Vlaamse Regering vandaag de selectie goedgekeurd van 12 Vlaamse plattelandsgebieden die in aanmerking komen voor Leader-steun (Liaisons Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale). Het Leader-programma verleent subsidies aan initiatieven die de sociale inclusie, de armoedebestrijding en de economische ontwikkeling in plattelandsgebieden bevorderen. Het biedt een regio de kans om vernieuwende oplossingen uit te werken, op maat van het eigen gebied.

Opening Portaal Grand Noble en Vallei van de Rosdambeek

Investeren in leefbaarheid van de kanaaldorpen in de Gentse Kanaalzone

14/05/2015
Het betreft de gebieden Kerkbrugge-Oost en Doornzele-Zuid. In totaal zullen de inrichtingswerken bijna 2 miljoen euro kosten.

Om de leefbaarheid van de kanaaldorpen in de Gentse kanaalzone te verbeteren, investeert Joke Schauvliege, Vlaams Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, in de inrichting van koppelingsgebieden. Het betreft de gebieden Kerkbrugge-Oost en Doornzele-Zuid. In totaal zullen de inrichtingswerken bijna 2 miljoen euro kosten. Naast de Vlaamse overheid, die het project coördineert, zullen ook de provincie Oost-Vlaanderen, het Havenbedrijf Gent en de gemeente Evergem financieel aan het project bijdragen. De aanvang van de werken wordt voorzien in 2017.

Koppelingsgebied Doornzele

300.000 euro bijkomende middelen voor volkstuinen in 2015

12/05/2015
Volkstuinen zorgen voor een verhoging van de sociale cohesie en vormen een ontmoetingsplaats tussen verschillende generaties en culturen.

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, trekt een extra budget van 300.000 euro uit voor een nieuwe projectoproep voor volkstuinen. Dit maakte de minister vanmorgen bekend tijdens een bezoek aan de vernieuwde OCMW-volkstuin ‘De Oude Pastorij’ in Sleidinge, Evergem.

Bezoek aan volkstuin ‘de oude Pastorij’ te Sleidinge