april 2015

We zijn een beetje te vroeg, Joke

26/04/2015
Het spreekt voor zich dat met de bezorgdheden van Natuurpunt en de terreinbeherende verenigingen rekening wordt gehouden. Op dit ogenblik ben ik echter nog niet in het proces betrokken

Naar aanleiding van het actieweekend “Red de natuur in je buurt” van Natuurpunt, vzw Durme en Limburgs Landschap wil Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, een aantal zaken verduidelijken.

Vlaamse Regering en keten lanceren Ketenroadmap Voedselverlies

06/04/2015
De komende vijf jaar voeren de Vlaamse Regering en alle schakels van de keten gezamenlijk 9 actieprogramma’s en 57 acties uit om voedselverliezen in de keten terug te dringen en maximaal te valoriseren.

Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams minister van omgeving, natuur en landbouw, en Liesbeth Homans, Vlaams vice-ministerpresident en Vlaams minister van binnenlands bestuur, inburgering, wonen, gelijke kansen en armoedebestrijding, heeft de Vlaamse Regering samen met de schakels van de keten een actieplan klaar om gezamenlijk voedselverliezen met 15% te verminderen tegen 2020.