maart 2015

Vlaanderen werkt Fast Lane uit voor snellere plaatsing windturbines in daarvoor geschikte zones

20/03/2015
Vandaag blijkt het in de praktijk vaak moeilijk voor ontwikkelaars om een geschikte locatie te vinden die voldoet aan alle eisen op vlak van ruimtelijke integratie in de omgeving, impact op mens en natuur, interferentie met luchtvaart, en dergelijke.

De Vlaamse Regering schakelt via een Fast Lane een versnelling hoger om de doelstellingen hernieuwbare energie (2020) te behalen. Door de plaatsing van windturbines te faciliteren, wil Vlaanderen een versnelling hoger schakelen op plaatsen die daarvoor geschikt zijn. Hiervoor worden twee werkgroepen opgericht. De ene bouwt verder op het werk van de provincies en gaat op zoek naar meest geschikte zones voor windturbines, de andere zoekt naar manieren om de procedures te versnellen.

Vlaamse Regering maakt werk van één attest voor bouwen, verbouwen en verkopen van woning

13/03/2015
De Vlaamse Regering wil werk maken van één digitale aanvraag, met als resultaat één duidelijk, digitaal attest.

Wie vandaag een woning bouwt, verbouwt of verkoopt, heeft een reeks attesten nodig. Daar gaan voor bouwers, verkopers en de overheid heel wat administratieve lasten en kosten mee gepaard. Ministers van Omgeving en Energie Joke Schauvliege en Annemie Turtelboom maken werk van één attest, in het kader van administratieve vereenvoudiging.

Suske en Wiske-strip brengt tieners dichter bij de natuur

11/03/2015
Het stripalbum vertelt hoe dieren in het dichtbebouwde Vlaanderen moeten leven, en hoe de overheid door middel van onder andere ecoducten dieren de mogelijkheid geeft om veilig drukke ­wegen over te steken.

Op vrijdag 13 maart komt er een wel heel ­speciale ­Suske en Wiske-strip op de markt, bedoeld om tieners aandacht te doen krijgen voor de natuur. De strip is een ini­tiatief van onder meer Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V), in samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer. De Beestige Brug vertelt hoe dieren in het dichtbebouwde Vlaanderen moeten leven, en hoe de overheid door middel van onder andere ecoducten dieren de mogelijkheid geeft om veilig drukke ­wegen over te steken.

Educatief stripverhaal over hoe dieren in het dichtbebouwde Vlaanderen moeten leven.