februari 2015

670 miljoen euro voor Vlaamse plattelandsontwikkeling 2014-2020

13/02/2015
Het programma schenkt aandacht aan innovatie en duurzaamheid en focust op de begeleiding van jonge landbouwers, speerpunten in het Vlaamse landbouwbeleid.

Vandaag keurde de Europese Commissie het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling 2014-2020 (PDPO III) goed. Na de goedkeuring door de Vlaamse regering begin 2014 en door de Europese Commissie vandaag, komt 670 miljoen euro beschikbaar voor het stimuleren van de Vlaamse land- en tuinbouwsector en het Vlaamse platteland.

Europa en Vlaanderen leggen voor de periode 2014-2020 elk 287.758.881 euro op tafel. Aangevuld met een interne transfer van Europese gelden van 96.007.000 euro beschikt het programma over een totaalbudget van 671.524.762 euro om de ambities waar te maken.

Landbouwbedrijf Guido Van Mieghem, Doel

GRUP Noord-zuidverbinding N74 principieel vastgelegd

06/02/2015
De Vlaamse regering zal voldoende aandacht besteden aan de behoeften en wensen van zowel landbouw als natuur in een ruimere landinrichting.

Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft de Vlaamse regering op vrijdag 6 februari 2015 beslist om het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Noord-zuidverbinding N74’ principieel goed te keuren.

Hierdoor legt zij de juridische basis om een vergunning te bekomen voor de aanleg van een omleidingsweg rond Houthalen-Helchteren, waartoe het gewestplan reeds in 1996 werd gewijzigd en waartoe de Vlaamse regering in oktober 2008 al principieel had beslist.