17/04/2018
Elk derde leerjaar in heel Vlaanderen krijgt deze week een nieuw boek van jeugdauteur Marc de Bel cadeau. In De wraak van ridder Piepus trekken de Boeboeks Piepel en Soeza ten strijde tegen zwerfvuil.
16/04/2018
Samen met EU-commissaris Hogan heeft de Europese landbouwraad voor het eerst van gedachten gewisseld over het voorstel van richtlijn over oneerlijke handelspraktijken in de voedselketen.
15/04/2018
De klemtoon ligt op projecten die uitgaan van lokale besturen, scholen, organisaties en verenigingen, én die de samenwerking met jongeren of de welzijnssector centraal stellen.
03/04/2018
Op voorstel van Joke Schauvliege heeft de Vlaamse Regering vandaag in de begrotingscontrole-2018 bijkomend 9 miljoen euro vrijgemaakt voor steun aan asbestafbouwprojecten van lokale besturen
24/03/2018
Joke Schauvliege, Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, meldt de aankoop van een domein van 289 hectare in Mol-Postel.
Syndicate content